Gmina sprzedaje działki

Czas na przedsiębiorczość!


Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce od sierpnia tego roku realizuje projekt Comenius Regio, w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", który tym razem realizujemy z Chorwacją. Jest to już drugi projekt z tego programu, przypomnijmy, że obecnie trwa drugi rok współpracy w ramach Regio z Turcją. Nowy projekt będziemy realizować z Województwem Karlovac. Nasz partnerski region znajduje się w centralnej części kraju, prowadzą przez niego główne trasy łączące Europę i wybrzeże adriatyckie, co sprawia, że Województwo Karlovac dynamicznie się rozwija. Dlatego nie powinno nikogo dziwić, że właśnie tutaj powstał pomysł projektu pod tytułem "Ja też potrafię być przedsiębiorczy!" opracowany wspólnie przez jego autorki: Marjianę Tomicic, Nikolinę Belancic i Renatę Pomykalską, nauczyciela j. angielskiego ze szkoły w Wawrzeńczycach. Projekt opiewa na prawie 45000 euro, z czego dofinansowanie z funduszy UE wyniesie prawie 39000 euro, a wkład własny w postaci pracy zespołu koordynującego projekt wynosi 6000 euro, jego główne założenia to:
- promowanie przedsiębiorczości wśród uczniów,
- zwiększenie wpływu wynikającego ze współpracy międzynarodowej oraz wymiany doświadczeń na rozwój edukacji dzięki nowym umiejętnościom, które zdobędą uczniowie szkół obydwu regionów partnerskich,
- zwiększenie świadomości i wiedzy na temat przedsiębiorczości i wypracowanie pozytywnego podejścia do kształcenia ustawicznego w tym sektorze, zwłaszcza wśród uczniów szkół podstawowych i średnich,
- zwiększenie zdolności i wiedzy w instytucjach edukacyjnych w obydwu regionach na temat uczenia i wprowadzenia przedsiębiorczości jako kompetencji kluczowej na wszystkich poziomach edukacji,
Krótko mówiąc, chcemy uczyć dzieci, że warto być aktywnym, pomysłowym, zaangażowanym; rozwijać ideę przedsiębiorczości od najmłodszych lat. Chcemy, aby uczniowie potrafili myśleć i działać twórczo. Poprzez udział w projekcie zmotywujemy dzieci i pracowników do nauki języków obcych, będziemy wzajemnie pokazywać przykłady dobrych praktyk, uczyć się z doświadczenia innych, poznawać kulturę kraju partnerskiego i promować ideę współpracy międzynarodowej. Nasze cele chcemy osiągnąć poprzez szereg wspólnych działań takich jak: warsztaty dla gimnazjalistów "Jak stworzyć dobry biznesplan", wykłady prowadzone przez ekspertów w dziedzinie przedsiębiorczości, wizyty u lokalnych przedsiębiorców i obserwowanie ich codziennej pracy, a także wiele innych działań, które nauczą naszych uczniów jak ważne w dzisiejszym świecie jest twórcze myślenie, pomysłowość i bycie aktywnym w szkole, społeczności lokalnej, a nawet we własnym domu. Głównymi partnerami projektu są Region Karlovac i Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce oraz instytucje partnerskie, które będą realizować działania związane z uczeniem o przedsiębiorczości czyli: Szkoła Ekonomiczno-turystyczna w Karlovac, Liceum w Slunj i Szkoła podstawowa w Ogulin, natomiast ze strony polskiej będzie to Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Wawrzeńczycach. Ponadto w projekt zaangażowane będą instytucje kultury: Rada Turystyki w Karlovac, Stowarzyszenie Promocji Kultury w Karlovac oraz Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach, których zadaniem będzie upowszechnianie rezultatów projektu wypracowanych przez instytucje partnerskie, promowanie projektu w środowisku lokalnym oraz zamieszczane informacji o projekcie i regionie partnerskim.
Efektem końcowym pracy z uczniami i nauczania o przedsiębiorczości będzie Dzień Projektów, podczas którego nasi uczniowie zaprezentują pomysły na swój własny biznes. Prezentacja będzie miała charakter konkursu, więc będą także nagrody, a najlepsi młodzi biznesmeni wyjadą na wycieczkę do Bukowiny Tatrzańskiej, w całości opłaconą z funduszy projektu.
Projekt "Ja też potrafię być przedsiębiorczy" działa od sierpnia tego roku i jego założenia są konsekwentnie realizowane przez instytucje partnerskie. W dniach 10-14 października odbyło się również pierwsze spotkanie gmin partnerskich uczestniczących w projekcie, które miało miejsce w Karlovac w Chorwacji. Ze strony polskiej wzięli w nim udział: Wójt Gminy Józef Rysak oraz jego zastępca Henryk Jończyk (koordynator projektu), dyrektor CKiP w Wawrzeńczycach pani Joanna Murek, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wawrzeńczycach pani Wioletta Klęk, a z Gimnazjum w Wawrzeńczycach pani dyrektor Mieczysława Stawarz oraz nauczyciele realizujący projekt: Beata Krotla (szkolny koordynator projektu), Beata Łuczywo, Renata Pomykalska i Tomasz Nowakowski.
Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie memorandum o współpracy obu krajów partnerskich, które odbyło się w siedzibie marszałka regionu Karlovac. Wójt Józef Rysak i Marszałek Ivan Vučić zadeklarowali wzajemną współpracę na rzecz promowania idei przedsiębiorczości wśród uczniów szkół w obu regionach oraz wśród społeczności lokalnej, a także promowania idei uczenia się przez całe życie i współpracy międzynarodowej.
Grupa z Polski odwiedziła również instytucje partnerskie: Radę Turystyki w Karlovac oraz Liceum w Slunj. Przedstawiciele instytucji partnerskich przywitali nas bardzo serdecznie i z całą pewnością można powiedzieć, że chorwacka gościnność dorównuje polskiej. Wszyscy bardzo zaangażowali się w realizację projektu, co jest niezmiernie ważne zwłaszcza w projektach międzynarodowych.
Za realizację projektu "Ja też potrafię być przedsiębiorczy" będą odpowiedzialni:
Henryk Jonczyk - koordynator projektu z ramienia Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce,
Mieczysława Stawarz - dyrektor Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach,
Joanna Murek - dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach,
Renata Pomykalska - nauczyciel j. angielskiego GCE w Wawrzeńczycach
Renata PomykalskaPowrót
Odwiedziło nas już: + Online: +