Gmina sprzedaje działki

Delegacja zagraniczna w przedszkolu w Wawrzeńczycach
W dniach od 22 września do 26 września przedszkole gościło delegację zagranicznych gości w ramach projektu Comenius. Pięć nauczycielek z Boden (w Szwecji) i czworo nauczycieli z Malagi (w Hiszpanii) miało okazję poznać kulturę ludową naszego regionu. Każda z grup przedszkolnych swoim występem zaprezentowała nasz folklor. Był wiersz o krakowiance, regionalne stroje, tańce - Grozik i Krakowiak oraz piosenki ludowe. Nauczyciele zaprzyjaźnionych państw brali też udział w zajęciach organizowanych z dziećmi. Dzieci w tym dniu kolorowały obrazki krakowianki i krakowiaka ozdabiając ich stroje cekinami, a starsza grupa przedszkolaków wykonała czapkę krakowiaka. Podczas spotkania w UG odbyły się prezentacje multimedialne z poszczególnych krajów podsumowujące działania projektowe z ubiegłego roku. Ustalono również dalsze wspólne działania do pracy z dziećmi w pierwszym półroczu obecnego roku szkolnego.


Odwiedziło nas już: + Online: +