Gmina sprzedaje działki

Wójtowie i burmistrzowie z 18 gmin w CKiP w Wawrzeńczycach

W piątek 26 sierpnia 2011r. w naszym Centrum Kultury i promocji w Wawrzeńczycach, marszałek Województwa Małopolskiego, Wojciech Kozak wręczył 18 umów na dofinansowanie remontów budynków OSP z powiatów: krakowskiego, myślenickiego i wielickiego. Wśród przybyłych gości byli: Paweł Knafel (Burmistrz Słomnik), Bogusław Król (Wójt Zielonek), Zbigniew Grzyb (Wójt Iwanowic), Marcin Pawlak (burmistrz Dobczyc), Tadeusz Pitala (Wójt Sieprawia), Roman Ptak (Burmistrz Niepołomic) i wielu innych znamienitych samorządowców.
Gospodarz gminy, Józef Rysak gorąco powitał kolegów samorządowców i dziękował władzom województwa za inicjatywę konkursu "Małopolskie Remizy", który odbywa się już po raz trzeci, Nasza gmina także trzykrotnie zdobyła dofinansowanie remontów remiz. W 2009 r otrzymaliśmy dofinansowanie na remont dachu i usunięcie eternitu na remizie w Igołomi, w 2010r. otrzymaliśmy wsparcie na remont dachu i usunięcie eternitu z budynku OSP w Złotnikach, w w tym roku zakończony już został z uzyskanych środków z tego konkursu remont i docieplenie budynku OSP w Wawrzeńczycach. Koszt ostatniego zadania to ponad 120.000 zł, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to 40.000 zł.


Odwiedziło nas już: + Online: +