Gmina sprzedaje działki

Nowy projekt, nowa jakość w przedszkolu w Wawrzeńczycach


Już od września przedszkolaki z Wawrzeńczyc będą brały udział w projekcie "Dobrze słyszę, mówię, odbieram" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. To kolejna dotacja dla naszego przedszkola i kolejna szansa na wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych, na którą otrzymaliśmy dotację w kwocie 50 000 zł. Projekt będzie realizowany od września 2010r do sierpnia 2011 i będą w nim brały udział wszystkie dzieci. Niniejszy projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, zapewnienie im dostępu do specjalisty- logopedy, poprawę poziomu ich słuchu, wymowy i reagowania na bodźce, przełamanie barier kulturowych poprzez przekonanie rodziców o znaczeniu wczesnego wspomagania dzieci.
Cele szczegółowe:
- Wdrażanie narządów artykulacyjnych do wyraźnej mowy podczas mówienia;
- Kształcenie umiejętności prawidłowego operowania głosem i oddechem poprzez tworzenie partytur głoskowych uwzględniających samogłoski, głoskowe szeregi logopedyczne, wyrazy dźwiękonaśladowcze;
- usprawnianie narządów artykulacyjnych poprzez usprawnianie makroruchów, czyli ruchów całego ciała;
- Kształcenie inwencji twórczej poprzez ukazanie różnych możliwości pokazywania ruchem własnych emocji, przeżyć i uczuć;
- Rozwijanie słuchu fonemowego i koordynacji słuchowo-ruchowej;
- Wzbogacanie słownictwa i mowy czynnej poprzez śpiewanie piosenek ortofonicznych, naukę wierszy, rymowanek;
- Kształtowanie świadomości rodziców na temat wczesnego wspierania rozwoju, szczególnie w korygowaniu wad wymowy;
W ramach projektu zapewnimy dzieciom zajęcia logopedyczne i zajęcia artystyczne w tym ćwiczenia ruchowe, słuchowe, śpiew oraz taniec. Przez cały rok będą odbywały się warsztaty teatralne a wiosną wszystkie dzieci pojadą na wycieczkę do teatru. Do projektu zostaną zakupione niezbędne materiały i rekwizyty, profesjonalne nagłośnienie i duże zestawy instrumentów muzycznych. Cieszymy się, że nasz projekt został pozytywnie oceniony i liczymy że jego efekty zaprocentują na dalszym etapie edukacji naszych najmłodszych.

Odwiedziło nas już: + Online: +