Gmina sprzedaje działki

Stanowisko ds. ewidencji ludności, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza oraz obsługa Rady Gminy


mgr Anna Juszczyk
Zadania  (wyciąg z Regulaminu Urzędu Gminy)

- prowadzenie ewidencji ludności,
- prowadzenie rejestru wyborców, 
- prowadzenie spraw wojskowych,
- ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
- wydawanie zezwoleń na zgromadzenia i zabawy publiczne oraz przeprowadzanie zbiórek publicznych
- sprawowanie zastępstwa w prowadzeniu kancelarii tajnej,
- sprawowanie zastępstwa na stanowisku zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego,
- sprawowanie zastępstwa na stanowisku ds. obsługi Rady.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +