Gmina sprzedaje działki

"Fundusze z kulturą"


W sobotę 11 lutego w Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach miała miejsce noworoczna gala pt. "Fundusze z kulturą", na której władze województwa wręczyły nagrody dla wyróżnionych projektów realizowanych w ramach pozyskanych środków unijnych. Na galę zaproszeni zostali Ci, którzy okazali się skuteczni w pozyskiwaniu funduszy, naszą gminę reprezentował zastępca wójta Henryk Jończyk. Nagrody odebrały instytucje, firmy i stowarzyszenia które zgłosiły swoje zakończone projekty do konkursu do końca czerwca 2011r. Wśród nagrodzonych organizacji nagrodę za pierwsze miejsce (za aktywizowanie i pomaganie osobom zagrożonym wykluczeniem) odebrało Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" z Krakowa. To samo, które w naszej gminie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym, w byłej szkole podstawowej. Marszałkowie województwa zaskoczyli wszystkich zaproszonych gości!!! Pan Stanisław Sorys wcielił się w tenora i odśpiewał arię, a marszałek Roman Ciepiela odegrał "Kowalską Polkę", grając młotkami kowalskimi na kowadle przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej z Krynicy. Występy tych artystów zostały nagrodzone największym aplauzem.


Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +