Gmina sprzedaje działki

Gminny Dzień Profilaktyki

Dnia 10.04.2014r. we wszystkich placówkach oświatowych z terenu gminy, odbył się Gminny Dzień Profilaktyki objęty Honorowym Patronatem Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Dzieci ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna wzięły udział w warsztatach oraz spektaklach o tematyce profilaktycznej:

Podczas Gminnego Dnia Profilaktyki miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na plakat o tematyce profilaktycznej, ogłoszonego na początku marca. Rozstrzygnięcia w poszczególnych grupach wiekowych dokonało niezależne jury, w skład którego weszli pracownicy Urzędu Gminy oraz Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach. Laureatami zostali:

Kategoria oddział przedszkolny:
Aleksandra Jasonek, Tomasz Krzemyk, Przemysław Gołąb (S.P. Wawrzeńczyce)

Kategoria klsay I - III szkoły podstawowe:
Julia Kotyza (kl.IIa S.P. Wawrzeńczyce), Jakub Chmielek (kl. III S.P. Igołomia), Wiktoria Rusek (kl. I S.P. Igołomia), Paulina Marcinkowska (kl. IIa S. P. Wawrzeńczyce)

Kategoria klasy IV - VI szkoły podstawowe:
Kamila Ćwikła, Wiktoria Zych, Nikola Zawartka (kl.V S.P. Wawrzeńczyce), Julia Majka (kl.V S.P. Wawrzeńczyce), Aleksandra Jordan (kl. IV S.P. Igołomia), Filip Szczęsny (kl. IV S.P. Wawrzeńczyce), Kacper Bracha, Daniel Włudyka (kl. IV i VI S.P. Tropiszów)

Kategoria klasy I - III gimnazjum:
Nikola Dąbek, Kinga Kotaba, Ilona Fularska (kl. III Gimnazjum Wawrzeńczyce), Wiktoria Bukowska (kl. Ia Gimnazjum Igołomia), Karolina Szczypta (kl. III b Gimnazjum Wawrzeńczyce), Justyna Krupa (kl. IIIb Gimnazjum Igołomia)

Laureatom wręczył nagrody zastępca Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce pan Henryk Jończyk, podczas konferencji profilaktycznej "Razem-bezpieczniej", która była zwieńczeniem Gminnego Dnia Profilaktyki i odbyła się 11.04.2014r. w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach. Podczas spotkania, przedstawiciele różnych instytucji związanych z profilaktyką, dyskutowali jak jeszcze bardziej integrować działania wokół zapobiegania niepokojącym zjawiskom i niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży. Swoje wystąpienie mieli pedagodzy z placówek oświatowych z terenu gminy, komendant policji, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełnomocnik wójta gminy ds. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach. Konferencję uświetniły prezentacje multimedialne: "Młodzież XXI wieku" oraz "Zdrowy styl odżywiania", przygotowane przez uczniów gimnazjum w Igołomi i Wawrzeńczycach.

Uczestnicy spotkania dyskutowali jak jeszcze lepiej i skuteczniej prowadzić działania profilaktyczne, tak aby odnosiły zamierzone efekty. W swoim wystąpieniu, pan przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot podkreślił scalającą oraz integrującą wszelkie działania, rolę Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach, która proponuje dzieciom i młodzieży alternatywne formy spędzania wolnego czasu, co niewątpliwie ma charakter prewencyjny. Warto również podkreślić, że w organizację konferencji profilaktycznej aktywnie włączyły się dzieci uczęszczające w świetlicy środowiskowej i wsparcia dziennego, które między innymi pomogły udekorować salę.

Gminny Dzień Profilaktyki jest imprezą cykliczną organizowaną raz do roku, zmienia jedynie swoją formę i zasięg aby w sposób różnorodny i wielowymiarowy traktować niezmiernie ważną sprawę jaką jest profilaktyka.
Magdalena Kozińska-Pietrzyk
Joanna Murek
Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +