Gmina sprzedaje działki

Stanowisko ds. gospodarki mieniem gminnym


inż. Paweł Antosik
Zadania: (wyciąg z Regulaminu Urzędu Gminy)

- prowadzenie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, 
- prowadzenie spraw nazewnictwa placów oraz numerów porządkowych nieruchomości,
- zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości, 
- dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości,
- przygotowywanie propozycji stawek czynszu na lokale i grunty,
- sprawowanie zastępstwa w sprawach rolnictwa i ochrony środowiska /wydawanie zaświadczeń i opinii o gospodarstwie/.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +