Gmina sprzedaje działki

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


W dniu 15 maja 2014 roku odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia była ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W posiedzeniu oprócz stałych członków GZZK wziął udział również Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Nawrot.

Pan Wójt Józef Rysak na początku posiedzenia przypomniał obecny skład GZZK, poinformował członków zespołu o bieżącej sytuacji pogodowej i prognozach meteo na dalszą część dnia. W chwili obecnej sytuacja pogodowa jest stabilna, brak lokalnych podtopień, jednak na popołudnie prognozy pogody nie są zadawalające; mają wystąpić opady deszczu ok. 30 mm/ m2

Pan Tomasz Buczek przedstawił prezentację dotyczącą stanu infrastruktury przeciwpowodziowej gminy. Omówiono stan systemu melioracji na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, przedstawiony został także stan systemu cieków podstawowych oraz stan wałów p. powodziowych na terenie gminy. Obwałowania na terenie gminy na całej długości wymagają remontu, szereg odcinków w czasie wezbrań musi być stale monitorowana ponieważ występują na nich przesiąki. Finansowanie remontów wałów jest zadaniem rządowym nie leży w gestii gminy zaś utrzymanie cieków podstawowych należy do Małopolskiego Zarządu Melioracji i urządzeń Wodnych w Krakowie. Stan prawny wałów na całej długości musi być uregulowany. Działki muszą zostać wywłaszczone czy też wykupione ze względu na to, że na dzień dzisiejszy 80% wałów stanowi własność osób fizycznych, co jest przeszkodą przy realizacji prac budowlanych i modernizacyjnych.

W ostatnich trzech latach Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wykonał następujące prace:

- remont 3 km wału potoku Kościelnickiego,
- odbudowa 500 m koryta potoku Kościelnickiego,
- konserwacja potoku Igołomskiego 3000 mb
-Konserwacja potoku Tropiszowskiego i Kanału nr 2, od pompowni nr 2 do rozlewisk "pod Szczygłem"; 5 500 mb,
-Konserwacja Kanału nr 3 i przebudowa przepustów na Kanale na 3,
- Wycinka drzew i usunięcie pni z koryta potoku Ropotek (Stręgoborzyce, Żydów)
- Konserwacja górnego odcinka potoku Rudnik 800 m,
- Konserwacja Ropotka w dolinie Wisły 5500 mb,
- Konserwacja Potoku Tropiszowskiego, od rozlewisk "pod Szczygłem" pod Dąbka w Igołomi - 4500 mb,
- Wykoszenie wałów przeciwpowodziowych w 2013, 2012, 2011 r.
Omówiono najbardziej newralgiczne miejsca na wałach rzeki Wisły wymagające remontu i uszczelnienia.

Prezes Gminnego związku OSP - Pan Andrzej Knapik przedstawił wyposażenie i stan sprzętu w poszczególnych jednostkach OSP jak również stan liczbowy druhów w poszczególnych jednostkach OSP.

Na dzień dzisiejszy w 9 jednostkach OSP na terenie gminy znajduje się 17 samochodów w tym 7 samochodów średnich, 1 ciężki, 13 sztuk pomp szlamowych, 10 agregatów prądotwórczych, 14 aparatów powietrznych - sprzęt jest w pełni sprawny i gotowy do ewentualnego użycia. Na obecną chwilę czynnych i gotowych do wzięcia udziału w akcjach ratowniczych jest 210 strażaków ochotników, druhowie ci posiadają wszystkie wymagane badania i szkolenia. Natomiast w ewentualnej akcji przeciwpowodziowej jeśli sytuacja tego wymaga może uczestniczyć ok 300 druhów (również ci druhowie którzy nie posiadają wszystkich szkoleń i badań).

Na posiedzeniu zespołu poruszono również kwestie ewakuacji ludności z terenów powodziowych, procedury postępowania w sytuacji zagrożenia powodziowego spoczywające na poszczególnych służbach, wymieniono uwagi z doświadczeń podczas powodzi z 2010 roku.

Worki na piasek wydawane są na bieżąco mieszkańcom gminy i jednostkom OSP, przy remizie OSP w Igołomi, przy sklepie w Tropiszowie oraz na placu przy remizie OSP w Stręgoborzycach zgromadzony został piasek. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego i wszystkie jednostki OSP z terenu gminy znajdują się w stałej gotowości do podjęcia ewentualnych działań przeciwpowodziowych.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +