Gmina sprzedaje działki

"Dziedzictwo kulturowe podkrakowskiej wsi" - Konferencja Naukowa w Igołomi.


W czwartek 31 maja br. w dawnym pałacu Wodzickich w Igołomi, w którym obecnie mieści się Pracownia Archeologiczna Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk odbyła się druga już konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oraz Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, której w tym roku tematem było "Dziedzictwo kulturowe podkrakowskiej wsi" Patronat honorowy nad konferencją w Igołomi objął Marszałek Województwa Małopolskiego pan Marek Sowa, który skierował do jej uczestników specjalny list intencyjny. List ten odczytała pani Monika Wołek - Wiceprezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa w swoim wystąpieniu rozpoczynającym igołomską konferencję. Po wystąpieniu pani M. Wołek głos zabrał pan Józef Rysak - Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce, który w imieniu własnym oraz władz samorządowych gmin ny powitał jej uczestników. Na zakończenie swojego wystąpienia pan Wójt podkreślił wagę jaką on sam, a także władze samorządowe gminy przywiązują do konferencji naukowej w Igołomi, i która wpisuje się w działania podejmowane przez społeczność tej gminy na rzecz ochrony tradycji i kultury lokalnej. Wystąpienie pana Wójta zakończyło część oficjalną konferencji. W części merytorycznej, jako pierwszy głos zabrał pan dr Krzysztof Tunia - Kierownik Pracowni Archeologicznej PAN w Igołomi, który przedstawił referat poświęcony najstarszym dziejom obszaru gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Następnie referaty przedstawili kolejno : prof. dr hab. Zdzisław Noga, który omówił wagę wzajemnego oddziaływania człowieka i środowiska, na podstawie rozwoju młynarstwa i papiernictwa na obszarze gminy dzisiejszej Korony Północnego Krakowa, prof. dr hab. Jerzy Rajman, którego referat dotyczył pojęcia średniowiecznego sacrum na przykładzie kościołów podkrakowskich i prof. dr hab. Bogusław Krasnowolski, który zaprezentował historię i dzień dzisiejszy dworów podkrakowskich. Po krótkiej przerwie kolejne referaty wygłosili kolejni pracownicy naukowi Uniwersytetu Pedagogicznego: dr Mateusz Wyżga ("Cmentarze wiejskie pod Krakowem w XVI - XVIII wieku"), dr Marcin Gadocha ("Tradycje piekarskie podkrakowskiej wsi") oraz mgr Karolina Szlęzak ("Poszukiwania genealogiczne w teorii i praktyce").W trzeciej części konferencji naukowej w Igołomi obecni na niej Goście wysłuchali z kolei referatów, których tematem były kolejno: "Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa - godny spadkobierca podkrakowskiej wsi" wygłoszony przez panią Monikę Wołek, "Koła Gospodyń Wiejskich i ich rola w zachowaniu tradycji lokalnej" - autorstwa pana Jerzego St. Kozika, "Obrzędowość mieszkańców podkrakowskiej wsi" pana Mariusza Zielińskiego i na zakończenie referat pt. "Obrzędowość ludowa na przykładzie okolic Rudawy sprzed stu lat", który zaprezentował pan Stanisław Myjak. Znakomitą oprawę wraz ze wspaniałymi przysmakami kuchni lokalnej tych terenów zapewniły wszystkim uczestnikom tegorocznej konferencji w Igołomi panie z Kół Gospodyń Wiejskich działających w gminie Igołomia - Wawrzeńczyce. Wiele pracy w jej przygotowanie włożyło także Centrum Kultury i Promocji w Igołomi - Wawrzeńczycach. Joanna Murek


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +