Gmina sprzedaje działki

Dzien Papieski w Centrum Kultury i Promocji

W dzień poprzedzający kanonizację papieża Jana Pawła II w Centrum Kultury i Promocji odbyła uroczystość w hołdzie Ojcu Świętemu. Po dwudziestu siedmiu latach pięknego pontyfikatu należało spłacić dług wdzięczności i podziękować tak prosto od serca za nauczanie, Jego myśl, apostolstwo życia, starać się ocalić w pamięci Świętego. On zawsze zaznaczał, że każdy człowiek jest ważny. Wielkie wzruszające święto, nie tylko dla chrześcijan, ale także dla ludzi całego świata. To właśnie prostota mówienia naszego rodaka, oratorska technika jaką nabył w Krakowskiej Szkole Teatralnej, predyspozycje do władania i komunikacji różnymi językami, prostota człowieka opisanego słowem sprawiło, że słuchały Go narody na całym świecie.
Pracownicy Centrum Kultury wraz z instruktorami pracującymi w placówce zorganizowali wiele atrakcji na ten wyjątkowy dzień. Całość programu poprowadziła pani dyrektor Joanna Murek. Patronat nad świętem objął wójt gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak. Na początku uroczystości został wykonany utwór "Cisza". Zgrał go na trąbce Daniel Kubler. W programie artystycznym przygotowanym przez dzieci ze Świetlicy Środowiskowej pod kierunkiem pani Magdaleny Kozińskiej-Pietrzyk znalazły się wskazówki mówiące jak przeżyć życie, aby było one godne. Ukazany został zwykły dzień papieża Jana Pawła II, podróże w różne strony świata, cudowne uzdrowienia i anegdoty z Jego życia w wykonaniu młodzieży. Uczeń Bartosz Buczek unaocznił postać papieża przez charakterystykę, strój i wypowiedzi do zgromadzonych, wśród których znaleźli się ks. Wikariusz Parafii Wawrzeńczyce Jerzy Rokita, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Władysław Kusiński, Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak, Sekretarz Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Iwona Kubik, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Edyta Rybak, dyrektorzy wszystkich placówek edukacyjnych z terenu gminy, radni, sołtysi, rodzice dzieci wyróżnionych w konkursach organizowanych przez CKiP pn "Papież Jan Paweł II Pielgrzym Wszech-czasów", oraz wszyscy, którzy pragnęli wspólnie przeżyć ten czas poprzedzający wielki dzień dla każdego Polaka- Kanonizację Jana Pawła II.
Słowa podziękowania dla wszystkich przybyłych skierował wójt gminy. W swoim przemówieniu powrócił do historii i pielgrzymek papieskich, w których pokoleniu naszych czasów było dane przeżyć i czynnie uczestniczyć. Mówił o cudzie życia, który był ofiarowany papieżowi w czasie zamachu, a także o człowieczym życiu świętego, Jego cierpieniu, starości i umieraniu na oczach świata. W trakcie całej uroczystości zostało zaprezentowanych dużo utworów muzycznych przygotowanych przez młodzież z kółka gitarowego prowadzonego pod kierunkiem pani Joanny Ruchwa. Śpiewaliśmy wszyscy pieśń oazową, ukochany utwór, który wyprowadził papieża z rodzinnego kraju, który brzmiał Mu w uszach kiedy słyszał wyrok Konklawe, który przywoływał na obcej ziemi w czasie długiego pontyfikatu malownicze strony kraju, które kochał na zawsze. Słyszeliśmy utwór "Santo Subito", to właśnie te słowa w dniu, kiedy na trumnie papieskiej zamykała się księga owacyjnie krzyczał tłum zgromadzony na Placu Św. Piotra. "Święty Natychmiast". Potem nastąpiło wręczenie nagród za konkurs ogłoszony przez Centrum Kultury. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni przez panią dyrektor na wadowickie kremówki i czas wspomnień o Świętym Naszych Czasów.
Joanna Murek
Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +