Gmina sprzedaje działki

Podsumowanie kadencji w Gminnym Kole LOK-u


Z inicjatywy Wójta Gminy Józefa Rysaka w dniu 7.11.2014 r. w Centrum Edukacji w Igołomi spotkali się członkowie i sympatycy gminnej organizacji Ligi Obrony Kraju. Zebranie zaszczycili: Prezes Wojewódzkiego Zarządu Ligi Obrony Kraju Jerzy Wiewiórski i Członek Zarządu Wojewódzkiego LOK Józef Placha.
Wójt Gminy Józef Rysak z związku z zakończeniem kadencji 2010 - 2014 wyraził słowa uznania i podziękowania za współpracę. Pogratulował pracy z młodzieżą, organizacji zawodów, turniejów strzeleckich, wspólnych spotkań, wycieczek a szczególnie sukcesów sportowych na forum powiatu, województwa i kraju czego dowodem było wicemistrzostwo dziewcząt w dwuboju obronnym.
Na ręce Prezesa Zarządu Gminnego Koła LOK Stefana Nawrota Wójt przekazał dyplom-podziękowania i okolicznościową statuetkę oraz życzenia realizacji założonych planów w kolejnych latach.
Prezes Zarządu Wojewódzkiego LOK i Prezes Gminnego Koła przekazali na ręce Pana Wójta podziękowania za współpracę, za wsparcie finansowe, za zaufanie, za serdeczność i nieocenioną pomoc.
Podziękowania za współpracę w formie dyplomu Wójt Gminy otrzymał od Prezesa Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego Marka Stasiaka.
Rada Krajowa Ligi Obrony Kraju za całokształt współpracy nadała Wójtowi Gminy ZŁOTY KRZYŻ "Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy"


Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +