Gmina sprzedaje działki

Łowcy.B w Igołomi


Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach, które realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL), 1 czerwca zrobiło naszym mieszkańcom niespodziankę nie tylko dla dzieci! Stowarzyszenie od 1 stycznia 2012r. realizuje projekt pt. Aktywna integracja z kulturą" w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projektem objęta jest grupa 20 mieszkańców Stręgoborzyc i Żydowa. Wśród działań podejmowanych dla tej grupy były zajęcia komputerowe, spotkania z wizażystką, doradcą zawodowym i psychologiem. Ponadto raz w miesiącu grupa wyjeżdżała na spotkania z kulturą do Krakowa (kino, muzeum, wystawa, teatr, opera). Sprawdzianem dla grupy miało być zorganizowanie występu kabaretowego dla mieszkańców naszej gminy. Ci którzy przyszli na występ na pewno byli bardzo mile zaskoczeni. Koordynator i pomysłodawca projektu, Pani Wioletta Klęk zaprosiła zespół kabaretowy Łowcy.B, a uczestnicy projektu przygotowali salę, poczęstunek, scenę, dekorację i wszystko co było niezbędne dla przyjęcia artystów i 200 zaproszonych osób. Po występie, przy poczęstunku wielu gości dziękowało Stowarzyszeniu za tak ciekawy pomysł i życzyło sobie aby takie występy mogły odbywać się częściej. Całe przedsięwzięcie udało się dzięki współpracy Stowarzyszenia z Centrum Kultury, OSP Igołomia-Zofipole oraz dzięki dofinansowaniu nagłośnienia przez władze gminy.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +