Gmina sprzedaje działki

Muzeum św. Brata Alberta w Igołomi


W dniu 26 czerwca 2014 r. przy domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Igołomi poświęcone i oddane zostało do użytkowania nowe muzeum Świętego Brata Alberta. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną przez księży:
- ksiądz Józef Nowobilski: dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie
- ksiądz Andrzej Kott: Dziekan dekanatu Wawrzeńczyce i proboszcz parafii w Ruszczy
- ksiądz Władysław Dańkowski: proboszcz parafii w Igołomi
- ksiądz Józef Hojonowski: ksiądz z parafii Górka Kościelniaka

Po poświeceniu nowego obiektu Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce Józef Rysak na ręce Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim złożył podziękowania i gratulacje. Podkreślił, że oddanie do użytkowania tak pięknego, nowoczesnego obiektu muzealnego oraz zgromadzone w nim przedmioty, eksponaty jeszcze bardziej będą przypominać i utwierdzać nas w przekonaniu jak wielką postacią w kościele katolickim jakim był święty Brat Albert, który tu w Igołomi się urodził.

Od 1995 roku znajdowało się tu już muzeum poświęcone Adamowi Chmielowskiemu - Św. Bratu Albertowi. Mieściło się w nieistniejącym już dzisiaj domu nr 53, należącym do tzw. osiedla celnego, w miejscu dawnej komory celnej, której naczelnikiem był Wojciech Chmielowski - ojciec Adama. To właśnie w tym domu urodził się 20 sierpnia 1845 przyszły święty.

Obecnie w tym miejscu wybudowano nową siedzibę muzeum, w którym mieści się dawna, unowocześniona wystawa. Wnętrza są podzielone na część audiowizualną i ekspozycyjną. Po obejrzeniu filmu i naściennej projekcji przybliżających nam postać i dzieło Św. Brata Alberta, możemy zwiedzać zaaranżowane wnętrze komory celnej z okresu zaboru rosyjskiego. Pomieszczenie to sąsiaduje z rekonstrukcją jednego z pokoi mieszkalnych rodziny naczelnika komory.

W kościele parafialnym w Igołomi Adam Chmielowski został ochrzczony 26 sierpnia 1845 roku. Stąd najważniejszym eksponatem wystawy jest kopia wypisu z księgi metrykalnej parafii igołomskiej dotycząca jego chrztu.
Samorząd Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce gratuluje i dziękuje Zgromadzeniu Sióstr Albertynek tej inwestycji, która będzie znakomicie promować naszą gminę.Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +