Gmina sprzedaje działki

Nadzywczajna sesja Rady Gminy


W dniu 20 maja 2013 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Tematem sesji była aktualizacja planów odnowy miejscowości: Wawrzeńczyce, Tropiszów, Pobiednik Mały, Rudno Górne, Stręgoborzyce, Igołomia. Plany odnowy w/w miejscowości są niezbędnym załącznikiem wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W kolejnym punkcie Rada wyraziła wolę, aby planowane do budowy w ramach PROW 2007-2013 boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej ze skocznią przy Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach było ogólnodostępne a korzystanie z niego było nieodpłatne. Na tym posiedzenie zakończono.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +