Gmina sprzedaje działki

Gminny dzień seniora


"Schody życia mają cztery stopnie:
dzieciństwo, młodość, dojrzałość i starość.
Wchodząc ... nie wiesz, na którym stopniu zatrzyma się Twój krok. Ważne, żeby tylko każdy przeżyć dobrze".

26 października o godzinie 16.00 w Domu Weselnym pod Kasztanami w Igołomi odbyła się uroczystość obchodów Gminnego Dnia Seniora. W uroczystość tą włączył się Uniwersytet Trzeciego Wieku z Proszowic, którego koordynatorem projektu jest pan Marek Słowiński. Nad całością przygotowania imprezy czuwała pani dyrektor Joanna Murek opiekun Gminnego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów Nr 8 wraz z Zarządem. W skład Zarządu wchodzą prezes - Wacław Flesiński, sekretarz - Bożena Barwińska, skarbnik - Krystyna Zabrzeńska. W obchodach Dnia Seniora brali udział seniorzy oraz słuchacze UTW z naszej gminy, a także Proszowic. Łącznie w obchodach święta seniora brało udział 180 seniorów. Patronat nad świętem objął Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak. Wśród zaproszonych gości, którzy odwiedzili naszą gminę byli: dr Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, dr Marzena Breza- Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Zbigniew Wójcik-Starosta Powiatu Proszowickiego, Piotr Janczyk-Członek Zarządu Powiatu Proszowickiego, Grzegorz Pióro-Wicestarosta Powiatu Proszowickiego, Jan Kubik-Poseł na Sejm II i IV Kadencji, Marcin Gaweł-Wójt Gminy Pałecznica, Zbigniew Daros-Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Proszowickiego, Barbara Gacek-Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego, Władysław Kusiński-Wiceprzewodniczący Powiatu Krakowskiego, Marzena Żywot- Przewodnicząca Komisji Oświaty w Proszowicach, ks. Jacek Rembas-Kapelan Proszowickiego Szpitala, ks. Krzysztof Kozioł - Kustosz Parafii Zielenice, dr Wojciech Skucha - pulmonolog, Henryk Jończyk-Zastępca Wójta Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwona Kubik-Sekretarz Gminy Igołomia Wawrzeńczyce. Na początku spotkania głos zabrał Prezes PZERiI Koła Gminnego Nr 8 p. Wacław Flesiński. Następnie wszystkich zaproszonych gości powitał Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W ciepłych i serdecznych słowach zwracał się z ogromnym szacunkiem do zebranych seniorów. Podkreślił ich życiową mądrość, mówił, że stanowią filar społeczeństwa i że właśnie im należy się zapewnienie lepszego jutra. Podsumował także czas współpracy z Gminnym Kołem w trakcie Jego ostatniej Kadencji. Mówił o dobrej komunikacji z Rejonem Proszowickim PZERiI. Pan Wójt wręczył symboliczne bukiety kwiatów panią: K. Zabrzeńskiej, B. Barwińskiej i J. Murek. Podziękowania dla wszystkich złożył na ręce pana prezesa Wacława Flesińskiego. Zarząd Koła złożył podziękowania od wszystkich członków za wsparcie, za tolerancję za pomoc Wójtowi Gminy Józefowi Rysakowi. Przekazał także dwa symboliczne kubeczki z różnymi motywami. Jeden symbolizował ptaszki zamknięte w klatce, nawiązując do czasów kiedy seniorzy zdani na własne siły zamknięci byli w obrębie czterech ścian swoich domostw. Drugi motyw na garnuszku, to wolne kolorowe motyle, symbol otwarcia na świat bo reaktywowaniu koła. To właśnie dzięki staraniom Wójta Gminy, pani dyr Joanny Murek i seniorów z zarządu reaktywowano dawne koło. W kolejnych wystąpieniach głos zabrali pan Marek Słowiński koordynator projektu UTW w Proszowicach. Usłyszeliśmy w tym przemówieniu na temat samej działalności Uniwersytetu jak słowa mówiące o wielkiej sile słuchaczy uczestniczących w zajęciach i wykładach. Pan Marek Słowiński podziękował p. Ministrowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamysz za wspieranie inicjatyw związanych z polityką senioralną, za dobre przykłady, za obcowanie z człowiekiem bez względu na pochodzenie i status społeczny. Wśród mówców nie mogło zabraknąć słów od pana Ministra. Każde słowo ciepłe, rozważnie wypowiedziane, napawające optymizmem a przede wszystkim szacunkiem do zebranych stworzyło klimat wzajemnego zrozumienia sytuacji niekoniecznie łatwej dla emerytów mieszkających w Polsce w szczególności na wsi polskiej. Pan Minister chętnie wychodził do zebranych licznie seniorów. Był czas na wzajemną konwersację i na wspólne fotografię. Podpisywał także Monografię Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, którą seniorzy otrzymali od Wójta Gminy. Po tych wszystkich ciepłych słowach głos zabrała pani dyr Joanna Murek. Przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie z działalności Gminnego Koła Emerytów Rencistów i Pani Joanna Murek zaprosiła na gościnne występy lokalny zespołu regionalny Alebabki działającemu przy nowo utworzonym Stowarzyszeniu Folklorystycznym Kuźnia, który dał energiczny koncert. Potem nastąpiła zabawa do białego rana przy muzyce p. Zdzisława Zabrzeńskiego. Degustacja potraw regionalnych przygotowana została przez Firmę Cateringową Tasak - Stanisława Palucha.

Na zakończenie padły słowa podziękowania dla dla sponsorów: Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Marzeny i Edwarda Dziurzyńskich, Andrzeja Micudy, Barbary Gajda- Constanzo, Banku Spółdzielczego w Proszowicach, Tadeusza Kwiatka, Jolanty Migas, Dyrektor Centrum Kultury Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach. Dziękujemy serdecznie właścicielom Domu Weselnego pod Kasztanami Państwu Teresie i Tadeuszowi Matras za nieodpłatne wynajęcie pięknego lokalu na czas uroczystości.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +