Gmina sprzedaje działki

"Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość"


W miesiącu marcu zakończył się kurs operatora pilarek spalinowych. Uczestnicy mieli 5 spotkań teoretycznych oraz 9 dni zajęć praktycznych w lasach koło Trzebini i Olkusza. Rozpoczęli te zajęcia w miesiącu luty, jeszcze gdy trwały najsilniejsze tej zimy mrozy. Zajęcia trwały nawet po 10 godzin. Jednak ciepły posiłek zorganizowany także za pieniądze projektowe oraz wypożyczone profesjonalne ubranie strażackie umożliwiło wszystkim ukończyć ten dość trudny kurs który trwał 144 godziny z czego 48 to zajęcia teoretyczne a 96 godzin to zajęcia praktyczne. Na 15 uczestników egzamin zdało 14 osób i uzyskali oni uprawnienia do wykonywania zawodu drwala, a służąc jednostkach OSP mogą uczestniczyć w akcjach i usuwać pilarką spalinową m.in. zwalone drzewa. Drugi kurs, kwalifikowanej pierwszej pomocy, który odbył się w lutym składał się z 8 spotkań, 66 godzin i kończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uczestnicy kursu, po zdanym egzaminie, otrzymali zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz uzyskali uprawnienia ratownika w rozumieniu Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z dnia 20 października 2006). Kurs ukończyło 15 osób, a tytuł i uprawnienia ratownika zdobyło 13 osób. Dwie osoby mogą podejść do egzaminu jeszcze dwa razy. Najbliższy termin egzaminu to 6 kwietnia. Uczestnicy projektu 25 marca zakończyli także 40 godzinny kurs komputerowy, który obejmował: Podstawowa obsługa - 5 godzin; Wyszukiwanie informacji, Internet - 10 godzin; Komunikacja - 5 godzin; Wykorzystanie komputera w praktyce - 20 godzin Kurs odbywał się w użyczonej nieodpłatnie pracowni komputerowej w szkole w Wawrzeńczycach. Wszyscy kursanci ukończyli kurs i zdobyli zakładane umiejętności. Trzeba tutaj dodać, że grupa ta to najczęściej młodzi ludzie, którzy akurat styczność z komputerem mają na co dzień, więc dla nich nie była żadnych trudności napisać CV, list intencyjny czy korzystać z poczty elektronicznej. Dzięki oszczędnościom uzyskanym podczas procedury zamówienia publicznego (wyłanianie firm przeprowadzających szkolenia pilarza i ratownika), wszyscy beneficjenci projektu będą mogli przejść dodatkowe szkolenie BHP "Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym", które planowane jest na 18 kwietnia. Gratuluję i dziękuję za współpracę wszystkim uczestnikom projektu pt. "Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość". Współpraca ta była dla mnie, bardzo ciekawym doświadczeniem. Jestem przekonany, że zdobyte na ten cel środki unijne z PO KL działanie 6.3 zostały spożytkowane właściwie i przyniosą w przyszłości korzyści dla uczestników projektu.


Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +