Gmina sprzedaje działki

Spotkanie opłatkowe pracowników Urzędu Gminy


Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia 18 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia i u progu Nowego Roku towarzyszą nam szczególne emocje, refleksje nie tylko nad czasem przemijania, ale nad sprawami doczesnymi ukierunkowując działania na dziś i w przyszłości. W krótkich przemówieniach Pan J. Rysak Wójt Gminy, Pan S. Nawrot Przewodniczący Rady Gminy, Pan H. Jończyk Zastępca Wójta Gminy oraz Pani I. Kubik Sekretarz Gminy składali najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt.

Magicznych, rodzinnych Świat
życzą pracownicy


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +