Gmina sprzedaje działki

Świąteczne spotkanie Gminnego Zarządu OSP


W czwartek 19.12.2013 na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy spotkali się wszyscy członkowie Zarządu Gminnego OSP na swoim kolejnym roboczym spotkaniu, w celu podsumowania działań prowadzonych przez jednostki OSP w 2013r. To był kolejny ciężki rok dla mieszkańców gminy, którzy dotknięci zostali klęskami żywiołowymi. Strażacy wielokrotnie musieli interweniować i ratować mienie poszkodowanych w nawałnicach. Jednocześnie podsumowując rok 2013, Zarząd uznał że był to rok udany dla druhów ponieważ wiele działo się w remizach OSP. Wybudowana została remiza dla OSP Tropiszów, jednostki wiodącej na terenie gminy. Koszt inwestycji 1.050.000 zł, dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonane zostało centralne ogrzewanie w OSP Wawrzeńczyce (w ramach Programu Małopolskie Remizy). Rozpoczęty został także generalny remont remizy OSP Rudno Górne, także dofinansowany z PROW, za kwotę 380.000 zł
Po części roboczej, jak co roku strażacy strażacy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Na spotkanie przybył Pan Marek Drąg zastępca komendanta PSP z Krakowa oraz przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +