Gmina sprzedaje działki

Aktualności OSP


ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE OSP ZA ROK 2013r
Zgodnie z harmonogramem przyjętym na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Igołomi-Wawrzeńczycach w dniu 19.12.2013r. w Ochotniczych Strażach Pożarnych w okresie od 25 stycznia do 01 marca 2014r. odbyły się zebrania sprawozdawcze za rok 2013.
Czytaj dalej...


SZKOLENIE Z ZAKRESU KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM W CZASIE AKCJI RATOWNICZEJ OSP
W dniu 1 marca 2014r. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach na wniosek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Igołomi - Wawrzeńczycach funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie poprowadzili dla ponad 70 strażaków OSP z terenu gminy szkolenie w zakresie kierowania ruchem na drogach w czasie akcji.
Czytaj dalej...


Zmiany w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
Celem funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym podejmowanych w sytuacjach zagrożeń przez Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Czytaj dalej...


X - ta Jubileuszowa Pielgrzymka do Hebdowa
Już po raz dziesiąty 8 grudnia 2013 r. na zaproszenie proboszcza parafii w Hebdowie i gminy Nowe Brzesko strażacy pielgrzymowali do Matki Boskiej Hebdowskiej.
Czytaj dalej...


Uroczyste otwarcie Centrum Aktywności Wsi z siedzibą OSP w Tropiszowie.
15 września 2013 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania budynku Centrum Aktywności Wsi z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Tropiszowie.
Czytaj dalej...


2.04.2013
ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE OSP ZA ROK 2012r.
Czytaj dalej...


22.09.2012
W dniu 21 września 2012 r. w Muzeum OSP Alwernia w pow. chrzanowskim odbył się Wojewódzki przegląd kronik i monografii pt. "Historia zaklęta w Kronikach".
Czytaj dalej...


1.09.2012
W dniu 1 września 2012 r. w miejscowości Krzeszowice odbyły się VI Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek OSP z terenu powiatu krakowskiego. W zawodach wzięło udział 26 drużyn, w tym 7 drużyn kobiecych.
Czytaj dalej...


8.07.2012
W dniu 08.07.2012r. na terenie lotniska Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim wzorem ubiegłych lat odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP o puchar Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.
Czytaj dalej...


3.05.2012
STRAŻACKIE UROCZYSTOŚCI ŚW. FLORIANA
Tegoroczne, dwudniowe obchody strażackiego święta na terenie gminy Igołomia - Wawrzeńczyce należy uznać za udane.
W dniu 3 maja o godzinie 9.30 uroczystości związane ze świętem patrona strażaków rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Igołomi.
Czytaj dalej...


1.03.2012
OSP WAWRZEŃCZYCE NIE TYLKO "MAŁOPOLSKIE REMIZY 2011"
Czytaj dalej...


1.03.2012
Zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnychza rok 2011r.
Czytaj dalej...


7.10.2011
OSP Tropiszów otrzymała torbę ratowniczą R1.Aktywność jednostki OSP Tropiszów spowodowała, że złożony jakiś czas temu wniosek do KRUS w Krakowie został dziś zrealizowany.
Czytaj dalej...


5.10.2011
Uroczyste przekazanie promesy na zakup sprzętu p. poż. dla OSP Tropiszów
Czytaj dalej...


OSP Żydów i OSP Tropiszów na V Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP w Wołowicach.
W dniu 27 sierpnia 2011 r. w miejscowości Wołowice - Gmina Czernichów odbyły się V Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu krakowskiego. W zawodach wzięło udział 36 drużyn w tym 16 drużyn kobiecych, wszystkie startowały w dwóch konkurencjach - sztafecie sportowej i części bojowej. Wśród kobiet pierwsze miejsce zdobyły Dziewczęta z Wołowic, a z drużyn Chłopięcych strażacy Sieciechowic. W zawodach startowały m.in. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu naszej gminy. Dziewczęta z OSP Żydów zajęły tym razem 11 miejsce, natomiast drużyna Chłopców z OSP Tropiszów zajęła 5 miejsce - z minimalną stratą do drugiego miejsca na podium. Naszych strażaków wspierały Zarządy obu OSP oraz Komendant Gminny druh Jan Dzięga. Zawody zakończyły się festynem w remizie OSP Wołowice.


GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE
W dniu 17.07.2011r na terenie Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim wzorem lat ubiegłych odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które poprowadził Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Zw. OSP RP Andrzej Knapik. W przygotowaniu imprezy znaczną pomocą wykazali się Komendant Gminny Jan Dzięga i druhowie OSP Pobiednik Mały.
Czytaj dalej...


OSP Wawrzeńczyce na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Ochojnie
W sobotę 2 lipca 2011 r. w Ochojnie (gm. Świątniki Górne) odbyły się V Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W turnieju wzięło udział 25 drużyn z 16 gmin powiatu krakowskiego w tym 7 drużyn kobiet. Wśród kobiet pierwsze miejsce zdobyły Panie z Sieciechowic (gm. Iwanowice) a wśród mężczyzn strażacy z OSP Miękini (gm. Krzeszowice). Nasza drużyna mężczyzn z OSP Wawrzeńczyce (zwycięzca zawodów gminnych w 2009 r.) zajęła 10 miejsce. W walce naszych strażaków wspierał Wójt Gminy Józef Rysak i druhowie z OSP Tropiszów.


W dniu 20.05.2011r. o godz. 9.00 odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP.
Czytaj dalej...


W dniu 30.04.2011r. w budynku Domu Strażaka w Igołomi przeprowadzona została część teoretyczna kursu obsługi pilarki spalinowej dla członków OSP z terenu gminy zorganizowanego przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w dniu 17.03.2011r. w kursie wzięło udział po 2 strażaków wyznaczonych z każdej jednostki OSP. Szkolenie przeprowadził instruktor Arkadiusz Leja. Część praktyczna odbędzie się już poza granicami gminy i została zaplanowana na dzień 14.05.2011r. w Myślachowicach k/Trzebini.


W dniu 29.04.2011r. na obiekcie Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach miały miejsce ćwiczenia taktyczno - bojowe w zakresie działań ratowniczo - gaśniczych związanych z ewakuacją szkoły, gaszeniem pożaru i udzieleniem pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Celem ćwiczeń prowadzonych pod nadzorem PSP, w których wzięły udział OSP Wawrzeńczyce, OSP Złotniki, OSP Rudno Górne, OSP Stręgoborzyce oraz MSK Kraków i JRG 4 Kraków - było m.in. sprawdzenie współdziałania jednostek OSP z terenu gminy w warunkach pożaru, sprawdzenie procedur uruchamiania sił i środków przy użyciu systemu selektywnego alarmowania, doskonalenie taktyki gaśniczej, sprawdzenie przygotowania jednostek OSP do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej oraz zabezpieczania miejsca akcji.
Około godz. 11.00 upozorowano pożar w pomieszczeniach piwnicznych budynku szkoły, a skutkiem silnego zadymienia była utrata przytomności przez pracownika szkoły. Wydobywający się dym został zauważony przez personel i po zawiadomieniu dyrekcji zarządzono ewakuację wszystkich uczniów a Pani Dyrektor zawiadomiła PSP dzwoniąc na nr 998. Pierwszą jednostką przybyłą na miejsce była OSP Wawrzeńczyce. Po przeprowadzeniu rozpoznania KDR wydał polecenie odcięcia dopływu gazu i prądu, a strażacy zbudowali linię gaśniczą do piwnicy. Wprowadzona do piwnic rota znalazła osobę ranną (manekin), którą ewakuowała na zewnątrz budynku i przekazała ratownikom, którzy udzielili pierwszej pomocy medycznej. Po przyjeździe na miejsce pozostałych zawiadomionych OSP, KDR przydzielił im zadania: OSP Złotniki - pomoc w ewakuacji i udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy medycznej, OSP Rudno Górne - zasilenie GCBA 5/24 z OSP Wawrzeńczyce, OSP Stregoborzyce - zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Na miejsce przybyły również siły z JRG 4 oraz oficer operacyjny MSK, który przejął dowodzenie. Po przeszukaniu pomieszczeń szkoły rota natrafiła na 3 uczniów, którzy pozostali w sali 105 na piętrze. KDR wydał polecenie sprawienia drabiny do okna budynku i uczniowie zostali ewakuowani.
Po zakończeniu akcji przeprowadzona została analiza ćwiczeń, a strażacy PSP na szkolnym boisku przybliżyli dzieciom i młodzieży temat i cel działań ewakuacyjnych i ratowniczo - gaśniczych.


W dniu 28.04.2011r. w sali budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach odbyło się zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP skierowane do członków Ochotniczych Straży Pożarnych szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym w czasie akcji ratowniczej. W szkoleniu wzięło udział 45 druhów ze wszystkich OSP działających na terenie gminy. Pięciogodzinne szkolenie zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej (na odcinku drogi powiatowej Wawrzeńczyce - Proszowice) przeprowadził w interesujący i przystępny dla uczestników sposób Z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie Wojciech Machała.


W dniu 12.04.2011r. na terenie świetlicy wiejskiej w Koźlicy miało miejsce trzygodzinne szkolenie teoretyczno - praktyczne z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, w którym wzięli udział delegowani przedstawiciele ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy, sołtysi oraz część pracowników Urzędu Gminy. Szkolenie poprowadzili kolejno: Wójt Gminy Józef Rysak - informując o zagrożeniu powodziowym na terenie gminy i prowadzonych w roku ubiegłym akcjach przeciwpowodziowych, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie Marian Paszcza - omawiając współpracę Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego z zespołami gminnymi, w tym z Gminą Igołomia - Wawrzeńczyce, były Kierownik Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Andrzej Nąckiewicz - przekazując bardzo bogate teoretyczne i praktyczne wiadomości z zakresu konstrukcji wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły oraz działań ratowniczych i zabezpieczających z praktycznym pokazem układania worków z piaskiem.


ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE.

W okresie od 21 stycznia do 26 lutego 2011 roku zakończyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Podczas zebrań, ustępujące Zarządy OSP przedstawiły sprawozdania i rozliczenia z pięcioletniej kadencji 2006-2010, wybrane zostały nowe Zarządy OSP, składy Komisji Rewizyjnych oraz delegaci na Walny Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP. Jednocześnie uchwalane były plany działalności na lata następne.
Pierwsze zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbyło się 21 stycznia 2011r w jednostce OSP Tropiszów. W zebraniu uczestniczyli: Przedstawiciel PSP w Krakowie Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 4 st. kpt. Wiesław Nosek, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot, Wójt Gminy Józef Rysak, Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach Marek Kowalik, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Igołomi-Wawrzeńczycach Andrzej Knapik, Komendant Gminny OSP Jan Dzięga, Radny Rady Gminy Maciej Minor. Zebranie otworzył Prezes OSP Tropiszów druh Stanisław Wilkosz, który jednocześnie został wybrany na przewodniczącego zebrania.

Zebranie uchwaliło następujący skład Zarządu OSP Tropiszów:
1. Prezes - Stanisław Wilkosz
2. Naczelnik - Tadeusz Bracha
3. Wiceprezes - Wojciech Grzęba
4. Wiceprezes - Jan Dzięga
5. Z-ca Naczelnika - Adam Gwóźdź
6. Skarbnik - Henryk Szela
7. Sekretarz - Grzegorz Pluta
8. Członek Zarządu - Robert Radzięta
9. Członek Zarządu - Kazimierz Semper

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji - Stanisław Gwóźdź
Członek Komisji - Tomasz Łuczywo
Członek Komisji - Wiesław Wiklik

Delegaci na Zjazd Gminny:
Jan Dzięga
Tadeusz Bracha
Henryk Szela
Stanisław Wilkosz

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego:
Jan Dzięga
Wojciech Grzęba

Zgodnie z harmonogramem w dniu 22 stycznia 2011 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w OSP Wawrzeńczyce. W zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Igołomi-Wawrzeńczycach Andrzej Knapik, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Paweł Mietła, Przedstawiciel PSP w Krakowie Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 4 st. kpt. Wiesław Nosek, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot, Wójt Gminy Józef Rysak, Z-ca Wójta Gminy Henryk Jończyk, Komendant Gminny OSP Jan Dzięga. Zebranie otworzył Prezes OSP Wawrzeńczyce druh Artur Kasprzyk, który jednocześnie został wybrany na przewodniczącego zebrania.
Zebranie uchwaliło następujący skład Zarządu OSP Wawrzeńczyce:
1. Prezes - Maciej Duda
2. Wiceprezes - Naczelnik - Mariusz Migas
3. Wiceprezes - Artur Kasprzyk
4. Z-ca Naczelnika - Szymon Gawlikowski
5. Skarbnik - Krzysztof Mietła
6. Sekretarz - Tomasz Adamski
7. Gospodarz - Łukasz Mierniczek
8. Członek Zarządu - Alicja Duda
9. Kronikarz - Katarzyna Duda

Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący Komisji - Zygmunt Sonik
2. Członek Komisji - Adam Kamiński
3. Członek Komisji - Mariusz Latała
Delegaci na Zjazd Gminny:
1. Adam Kamiński
2. Mariusz Migas
3. Bogusław Łuczywo
4. Krzysztof Mietła

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego
1. Artur Kasprzyk
2. Maciej Duda

Z kolei w dniu 29 stycznia 2011r odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Pobiednik Mały. W zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Józef Rysak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Igołomi-Wawrzeńczycach Andrzej Knapik, Komendant Gminny OSP Jan Dzięga. Zebranie otworzył Prezes OSP Pobiednik Mały druh Tadeusz Tacik, który jednocześnie został wybrany na przewodniczącego zebrania.
Zebranie uchwaliło następujący skład Zarządu jednostki:
1. Prezes - Tadeusz Tacik
2. Wiceprezes - Naczelnik - Kamil Migas
3. Wiceprezes - Andrzej Migdał
4. Z-ca Naczelnika - Michał Tacik
5. Skarbnik - Stanisław Żabicki
6. Sekretarz - Roman Tacik
7. Gospodarz - Krzysztof Tacik
8. Członek Zarządu - Alfred Maciejak

Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący Komisji - Alfred Maciejak
2. Wiceprzewodniczący - Marek Żabicki
3. Członek Zarządu - Stefan Szeląg

Delegaci na Zjazd Gminny:
1. Tadeusz Tacik
2. Stanisław Żabicki
3. Kamil Migas
4. Dawid Migas

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego:
1. Tadeusz Tacik
2. Stanisław Żabicki

W dniu 5 lutego 2011r odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Igołomia-Zofipole. W zebraniu uczestniczyli: Przedstawiciel PSP w Krakowie Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 4 st. kpt. Wiesław Nosek, Wójt Gminy Józef Rysak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Igołomi-Wawrzeńczycach Andrzej Knapik, Komendant Gminny OSP Jan Dzięga. Zebranie otworzył Prezes OSP Igołomia-Zofipole druh Aleksander Jeleń, który jednocześnie został wybrany na przewodniczącego zebrania.
Zebranie uchwaliło następujący skład Zarządu OSP Igołomia-Zofipole:
1. Prezes - Aleksander Jeleń
2. Wiceprezes - Naczelnik - Henryk Bulanda
3. Wiceprezes - Andrzej Lachla
4. Z-ca Naczelnika - Krzysztof Wójcik
5. Skarbnik - Janusz Paluch
6. Sekretarz - Dawid Zientara
7. Gospodarz - Szczepan Stala
8. Członek Zarządu - Mariusz Tkaczyk
9. Gospodarz - Michał Złotowski

Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący Komisji - Augustyn Caboń
2. Wiceprzewodniczący Komisji - Damian Nowak
3. Sekretarz Komisji - Władysław Gudowski

Delegaci na Zjazd Gminny:
1. Andrzej Lachla
2. Dawid Zientara
3. Michał Złotowski

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego:
1. Aleksander Jeleń
2. Henryk Bulanda

Następnie w dniu 18 lutego 2011r odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Złotniki. W zebraniu uczestniczyli: Wójt Gminy Józef Rysak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Igołomi-Wawrzeńczycach Andrzej Knapik, Skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Mariusz Migas, Komendant Gminny OSP Jan Dzięga. Zebranie otworzył Prezes OSP Złotniki druh Tomasz Skalski, który jednocześnie został wybrany na przewodniczącego zebrania.
Zebranie uchwaliło następujący skład Zarządu OSP Złotniki:
1. Prezes - Tomasz Skalski
2. Naczelnik - Piotr Jachimczyk
3. Z-ca naczelnika - Roman Caba
4. Skarbnik - Konrad Galus
5. Sekretarz - Kamil Waszkiewicz
6. Gospodarz - Józef Gaudyn
7. Członek Zarządu - Jan Magiera
8. Kronikarz - Dominik Mączka

Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący Komisji - Rafał Cygan
2. Wiceprzewodniczący Komisji - Roman Jasonek
3. Sekretarz Komisji - Karol Cygan

Delegaci na Zjazd Gminny:
1. Tomasz Skalski
2. Piotr Jachimczyk
3. Roman Caba

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego:
1. Tomasz Skalski
2. Piotr Jachimczyk
3. Roman Caba

W dniu 19 lutego 2011r odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Dobranowice. W zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Igołomi-Wawrzeńczycach Andrzej Knapik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot, Wójt Gminy Józef Rysak, Komendant Gminny OSP druh Jan Dzięga. Zebranie otworzył Prezes OSP Dobranowice druh Grzegorz Flesiński. Na przewodniczącego zebrania został wybrany druh Józef Kopeć. Zebranie uchwaliło następujący skład Zarządu OSP Dobranowice:
1. Prezes - Grzegorz Flesiński
2. Naczelnik - Wojciech Guzik
3. Wiceprezes - Bogusław Szterleja
4. Z-ca naczelnika - Rafał Sonik
5. Skarbnik - Mirosław Libura
5. Sekretarz - Paweł Łukasik
6. Gospodarz - Jan Sonik
8. Członek Zarządu - Józef Kopeć

Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący Komisji - Jan Caba
2. Wiceprzewodniczący Komisji - Stanisław Nowak
3. Sekretarz Komisji - Roman Musiał

Delegaci na Zjazd Gminny:
1. Grzegorz Flesiński
2. Józef Kopeć
3. Stefan Rożdzyński
4. Wojciech Guzik

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego:
1. Grzegorz Flesiński

W dniu 24 lutego 2011r odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Żydów. W zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Igołomi-Wawrzeńczycach Andrzej Knapik, Wójt Gminy Józef Rysak, Komendant Gminny OSP Jan Dzięga. Zebranie otworzył Prezes OSP Żydów druh Wojciech Sieja. Na przewodniczącą zebrania została wybrana druhna Wiesława Sieja.
Zebranie uchwaliło następujący skład Zarządu OSP Żydów:
1. Prezes - Robert Kopeć
2. Naczelnik - Krzysztof Kudelski
3. Wiceprezes - Łukasz Cichy
4. Z-ca naczelnika - Józef Mazurek
5. Skarbnik - Tomasz Dziura
5. Sekretarz - Anna Migas
6. Gospodarz - Robert Kopeć

Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący Komisji - Krzysztof Caba
2. Sekretarz Komisji - Mirosław Sasnal
3. Członek Komisji - Andrzej Sieja

Delegaci na Zjazd Gminny:
1. Robert Kopeć
2. Krzysztof Caba

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego:
1. Wojciech Sieja

W dniu 25 lutego 2011r odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Rudno Górne. W zebraniu uczestniczyli: Przedstawiciel PSP w Krakowie Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 4 mł. bryg. Janusz Chawiński, Wójt Gminy Józef Rysak, Z-ca Wójta Gminy Henryk Jończyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Igołomi-Wawrzeńczycach Andrzej Knapik, Komendant Gminny OSP Jan Dzięga, Radna Rady Gminy Edyta Rybak. Zebranie otworzył Prezes OSP Rudno Górne druh Jan Zapała. Na przewodniczącego zebrania został wybrany druh Artur Galas.
Zebranie uchwaliło następujący skład Zarządu OSP Rudno Górne:
1. Prezes - Jan Zapała
2. Wiceprezes-Naczelnik - Mieczysław Płaszewski
3. Wiceprezes - Marcin Szkuta
4. Z-ca naczelnika - Piotr Zientara
5. Skarbnik - Marian Głowa
6. Sekretarz - Przemysław Matjas
7. Gospodarz - Marian Gajda

Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący Komisji - Krzysztof Zastawny
2. Wiceprzewodniczący Komisji - Jan Czyż
3. Członek Komisji - Ireneusz Zapała

Delegaci na Zjazd Gminny:
1. Mieczysław Płaszewski
2. Jan Zapała
3. Marian Głowa

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego:
1. Jan Zapała

Na koniec w dniu 26 lutego 2011r odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Stręgoborzyce. W zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Igołomi-Wawrzeńczycach Andrzej Knapik, Wójt Gminy Józef Rysak, Komendant Gminny OSP Jan Dzięga, Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Wawrzeńczycach Władysław Kusiński. Zebranie otworzył Prezes OSP Stręgoborzyce druh Konrad Szterleja, który jednocześnie został wybrany na przewodniczącego zebrania.
Zebranie uchwaliło następujący skład Zarządu jednostki:
1. Prezes - Konrad Szterleja
2. Naczelnik - Roman Jasonek
3. Z-ca naczelnika - Tomasz Giemza
5. Skarbnik - Stanisław Giemza
6. Sekretarz - Mateusz Cygan
7. Członek Zarządu - Grzegorz Szostek
8. Gospodarz - Witold Komenda
9. Kronikarz - Paweł Duda

Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący Komisji - Adam Belski
2. Sekretarz Komisji - Wojciech Jasonek
3. Członek Komisji - Grzegorz Plebanek

Delegaci na Zjazd Gminny:
1. Konrad Szterleja
2. Tomasz Giemza
3. Adam Belski
4. Zbigniew Zając

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego:
1. Konrad Szterleja
2. Adam Belski

W sumie w 9-ciu spotkaniach wzięło udział 242 członków. Zgłoszono wiele wniosków, które dotyczyły dofinansowania zakupu sprzętu i umundurowania a także remontów remiz OSP.
W 2010 roku na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych i zapewnienie gotowości bojowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej - wydatkowano z budżetu gminy kwotę w wysokości 325 tys. zł. Wydatki to między innymi wynagrodzenia kierowców i konserwatorów sprzętu wraz z pochodnymi, ekwiwalenty za udział druhów w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, koszty energii elektrycznej i gazowej do pomieszczeń garażowych i "bojowych" w obiektach strażackich, kontrole i przeglądy aparatów powietrznych i masek, badania techniczne pojazdów, polisy OC i NW, ubezpieczenie OC strażaków, koszty szkoleń i seminariów, badań lekarskich, zakup akumulatorów i innych niezbędnych części, koszt robót remontowych samochodów, motopomp, uzupełnienie umundurowania, zakup węży W-75 i W-52, koszt robót remontowych remiz. Odrębnie należy sumować koszty prowadzonych akcji przeciwpowodziowych na terenie Gminy w roku ubiegłym. Na rok 2011 na wydatki związane z działalnością OSP zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 247 tys. zł. Strażacy zapewniają, że pieniądze będą wydawane oszczędnie i rozważnie. Jak wynika z przedstawionych podczas zebrań sprawozdań, ochotnicy z poszczególnych OSP uczestniczyli w 2010 r. łącznie w 362 różnego rodzaju akcjach ratowniczych. Akcje były prowadzone głównie przy zabezpieczaniu wałów, usuwaniu lokalnych podtopień, likwidacji skutków intensywnych opadów atmosferycznych, wypadkach drogowych, a także w mniejszym stopniu pożarach. Także dochody własne jednostek OSP będą wydatkowane na ich działalność statutową tj. zakup sprzętu p-poż. i umundurowania przy dofinansowaniu ze środków MSWiA oraz firm ubezpieczeniowych, zakup wyposażenia, prace remontowe w remizach strażackich. We wszystkich dziewięciu OSP zrzeszonych jest ogółem 301 członków, w tym 255 czynnych oraz 31 honorowych i 15 wspierających.


Odwiedziło nas już: + Online: +