Gmina sprzedaje działki

Uroczyste otwarcie Centrum Aktywności Wsi z siedzibą OSP w Tropiszowie.


15 września 2013 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania budynku Centrum Aktywności Wsi z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Tropiszowie. Uroczystość zaszczycili znamienici goście: Wice Marszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Poseł do Sejmu RP Ireneusz Raś (honorowy członek OSP Tropiszów) Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Józef Galica, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP Leszek Zięba, władze powiatowe reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nabagło, Dowódca JRG - 4 bryg. Janusz Chawiński wójt gminy Józef Rysak, radni gminy na czele z przewodniczącym R.G. Stefanem Nawrotem.

Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem przez komendanta gminnego OSP Jana Dzięgę 15 pododdziałów jednostek OSP z terenu gminy i gmin sąsiednich. Komendant i złożył meldunek Prezesowi L. Zięba. Przy hymnie podwieszona została flaga państwowa. O godzinie 14.00 mszę świętą w intencji strażaków odprawił proboszcz parafii z Igołomi ksiądz Władysław Dańkowski w asyście księdza wikarego Wojciecha Leśniaka. Proboszcz dokonał również poświęcenia nowego budynku. Zabierając głos Wójt Gminy Józef Rysak powiedział m.in. wielokrotnie deklarowałem wobec mieszkańców, druhów OSP, że w Tropiszowie powstanie obiekt na jaki społeczeństwo Tropiszowa zasłużyło - niewielu wtedy w to wierzyło. Dzisiaj marzenia, plany, starania przeobraziły się w rzeczywistość". Niech ta remiza integruje, łączy Was we wspólnym działaniu na rzecz Małej Ojczyzny. Pod koniec lat 90. w tym miejscu powstały fundamenty pod budowę sali gimnastycznej i na tym etapie inwestycję zakończono. Po kilkunastu latach, w 2010 r. zapadła decyzje, że na tej podbudowie powstanie obiekt "Centrum Aktywności Wsi z siedzibą OSP", który służył będzie druhom strażakom, mieszkańcom, Kołu Gospodyń Wiejskich, Radzie Sołeckiej, Stowarzyszeniu i młodzieży szkolnej. Dzięki staraniom Urzędu Gminy inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wówczas realizacja poszła już szybko i trwała zaledwie półtora roku. Mimo ograniczonych środków finansowych oraz licznych inwestycji prowadzonych równocześnie na terenie całej gminy, ale dzięki przychylności i zrozumieniu Rady Gminy zadanie udało się w terminie zrealizować. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą ok. 1 100 000 zł., dofinansowanie z PROW 292 000 zł. Powstał budynek piętrowy, o powierzchni użytkowej 570m2. Wójt Gminy J. Rysak podziękował: autorowi projektu Panu Marcinowi Janowskiemu Biuro Projektów i Ekspertyz "ARCHIKON" z Krakowa, który nieodpłatnie wykonał dokumentację i uzyskał pozwoleniem na budowę tego obiektu. Wykonawcy: Panu Janowi Waz Zakład Ogólnobudowlany z Koniuszowej, inspektorowi nadzoru Panu Włodzimierzowi Kozera, Panu Maciejowi Kozik firmie BUD-MAN z Pobiednika Wielkiego za prace dodatkowe na obiekcie i w jego otoczeniu. Podziękowania były również dla zastępcy wójta Henryka Jończyka i kierownika referatu Budownictwa U.G. Andrzeja Knapika, skarbnika Adama Grudnia. oraz Zarządu OSP Tropiszów. Prezes Zarządu OSP Tropiszów Stanisław Wilkosz przedstawił historię jednostki, jej osiągnięcia i plany na przyszłość. Instytucjom, osobom które współpracują z jednostką, przyczyniły się do powstanie budynku Zarząd OSP Tropiszów wręczył okolicznościowe statuetki i dyplomy. Druhowie strażacy otrzymali odznaczenia: brązowy i srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaki za wysługę lat. Zastępca komendanta Szkoły Aspirantów z Krakowa bryg. Sławomir Wojta poinformował, że decyzją Komendanta Głównego PSP jednostka z Tropiszowa otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Na uroczystość z przyczyn służbowych nie przybyli ale przesłali listy gratulacyjne i życzenia Komendant Główny PSP Wiesław Leśniakiewicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta "Hejnał" z Igołomi, a zakończyła się spotkaniem integracyjnym i zabawą taneczną.Film z uroczystego otwarcia Centrum Aktywności


Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +