Gmina sprzedaje działki

Wizyta w Parlamencie Europejskim


Na zaproszenie Pani Poseł Róży Thun delegacja 25 samorządowców z Małopolski w tym wójt gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak w dniach 6-9 maja brała udział w wyjeździe studyjnym do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Liczne spotkania z osobami decydującymi o przyszłości Unii miały na celu nakreślić co robić, jak się przygotowywać aby skutecznie pozyskać pieniądze dla gminy w latach 2014 - 2020. Była możliwość zobaczyć jak Antwerpia skutecznie rozwiązała problem gospodarki odpadami i udowodniła, że spalanie śmieci to dodatkowe źródło energii.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +