Gmina sprzedaje działki

Podziękowania za współpracę od Wójta Gminy dla Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń w kadencji 2010 - 2014.


19.10.2014r. na zaproszenie pana Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józefa Rysaka oraz Przewodniczącego Rady Gminy pana Stefana Nawrota do Centrum Kultury i Promocji z siedzibą w Wawrzeńczycach, przybyli zaproszeni goście, a wśród nich przedstawicielki 11 KGW oraz Stowarzyszeń: "Dobranowice Wczoraj - Dziś - Jutro, Odnowa Wsi Wawrzeńczyce, Aktywności Lokalnej Wsi Stręgoborzyce, a także lokalny zespół folklorystyczny Alebabki z Igołomi. W niedzielne popołudnie w mury centrum zawitali także: Marszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa - Pani Barbara Kawa, I Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - Maria Łakoma, Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników - Bohdan Laskosz, Jan Piwowarczyk-Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem uroczystości czuwała dyrektor Centrum Kultury pani Joanna Murek. Na podsumowanie kadencji wójta gminy przypadł szczególny czas na prezentację wszystkich działania i inicjatywy, które zostały zrealizowane i są w trakcie realizacji przez zgromadzonych w dniu 19 października gości w szczególności kobiety. Na ternie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce działa 11 KGW, są to KGW Zofipole, Złotniki, Koźlica, Odwiśle, Igołomia, Wawrzeńczyce, Dobranowice, Rudno, Żydów, Stręgoborzyce, Tropiszów. Skupiają one w swoich szeregach aktywne kobiety ze środowisk wiejskich reprezentujących 11 sołectw gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Panie, które aktywizują się na rzecz działalności w ,,Małych Ojczyznach" to kobiety w różnym przedziale wiekowym, indywidualistki, propagatorki szerzenia kultury, podtrzymywania tradycji, a także te innowatorki dążące za wymogami współczesnego świata, nowymi technologiami, nowym spojrzeniem na otaczająca rzeczywistość. Zarówno tradycja i powrót do korzeni, a także tchnienie ducha młodości nie przeszkadza im w działaniu na rzecz lokalnych środowisk. Odnosząc się do minionych czterech lat kadencji wójta prezentację przedstawiła pani Joanna Murek chcąc przybliżyć ogrom pracy i trud, jaki Panie wkładają na rzecz promocji swoich sołectw a także gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Mówiono także o działalności Stowarzyszeń, pozyskiwaniu środków unijnych, działalności na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów. Po prezentacji głos zabrał pan wójt gminy, który z dumą stwierdził, że w perspektywie tych minionych lat nastąpił niesamowicie barwny i owocny rozwój wymienionych KGW i Stowarzyszeń. Po prezentacji nadszedł czas na uroczystość wręczenia odznaczeń honorowych: "Order Serca Matkom Wsi". Odznaczenie to wręczone zostało za czynne uczestnictwo w działaniach na rzecz KGW, dbając o dobro i rozwój "Małej Ojczyzny". Za poświecenie swojego życia dla dobra swoich najbliższych, za prawe wychowanie swoich dzieci. Orderem zostały uhonorowane Panie: Jolanta Włodarczyk z miejscowości Igołomia, Henryka Cygan z miejscowości Złotniki, Lucyna Miklas ze Złotnik. Wręczenia orderów dokonali zaproszeni goście Pani Maria Łakoma, pan Bohdan Laskosz, pan Jan Piwowarczyk. Państwo wyróżnili także najdłużej działające panie z KGW: Marię Jagła z Dobranowic, Józefę Chmielę z Zofipola, Zofię Wojtaszek z Zofipola, Annę Pawlik ze Złotnik, Teresę Samborek ze Stręgoborzyc, Zofię Koza ze Stręgoborzyc. Wszystkie przewodniczące KGW, Prezesi Stowarzyszeń zostali obdarowani różami, a także dyplomami z podziękowaniami od Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy. Pan Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce otrzymał także gorące podziękowania i życzenia reelekcji od przedstawicielek KGW i Stowarzyszeń. Po uroczystych wyróżnieniach przed wszystkimi zgromadzonymi zaprezentował się Zespół Folklorystyczny Alebabki z Igołomi. Niedzielne popołudnie upłynęło w atmosferze wspomnień i dobrych wizji na przyszłość.Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +