Gmina sprzedaje działki

Wtórny pochówek żołnierzy armii rosyjskiej i austriackiej poległych w czasie I Wojny Światowej w "bitwie krakowskiej" w grudniu 1914 roku.


Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce uprzejmie informuje, że w dniu 22 czerwca 2012 roku odbędzie się uroczystość wtórnego pochowania żołnierzy armii rosyjskiej i austriackiej poległych w czasie I Wojny Światowej w "bitwie krakowskiej" w grudniu 1914 roku . Szczątki żołnierzy zostały ekshumowane z mogiły zbiorowej położonej w Złotnikach przy drodze krajowej relacji Kraków - Sandomierz, na które natrafiono podczas prac inwestycyjnych prowadzonych przy przebudowie przepustu przez inwestora firmę EDMAR sp.jawna Marzena i Edward Dziurzyńscy z siedzibą w Pobiedniku Wielkim. Szczegółowe badania grobu zostały przeprowadzone przez Pracownię Archeologiczną Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Igołomi pod kierunkiem dr Krzysztofa Tunii. W ich trakcie dało się ustalić, iż pochowanych tam zostało 33 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz rosyjskiej. Następnie szczątki te zostały przekazane do Instytutu Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie celem dalszych badań. Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wraz z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim podjął się organizacji uroczystego pochówku żołnierzy na cmentarzu w Wawrzeńczycach. Uroczystość wtórnego pochówku żołnierzy z udziałem władz województwa małopolskiego oraz przedstawicieli Ambasad Rosji i Austrii rozpocznie się Mszą Świętą koncelebrowaną przez Księdza Dziekana Proboszcza Parafii Wawrzeńczyce -Feliksa Formas w miejscowym Kościele parafialnym w Wawrzeńczycach w dniu 22 czerwca 2012 roku o godz. 10.00, po czym nastąpi przemarsz w kondukcie na Cmentarz Parafialny, gdzie szczątki żołnierzy z należytym szacunkiem zostaną złożone do grobu.
Mając na uwadze szczególne wydarzenie w którym uczestniczy Nasza Gmina, zapraszam wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia udziału w tej uroczystości.
Wójt Gminy
(-) Józef Rysak


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +