Gmina sprzedaje działki

Uroczystość wtórnego pochowania szczątków żołnierzy armii rosyjskiej i austriackiej poległych w czasie I Wojny Światowej w tzw. "bitwie krakowskiej" w grudniu 1914 roku.


W dniu 22 czerwca 2012 roku w Wawrzeńczycach odbyła się uroczystość pochowania 33 szczątków żołnierzy armii austriackiej i rosyjskiej poległych w czasie I Wojny Światowej w tzw. "bitwie krakowskiej" w grudniu 1914 roku.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Wawrzeńczycach koncelebrowaną przez Księdza Prałata Feliksa Formasa - Proboszcza Parafii p.w. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach. Trumienki ze szczątkami żołnierzy zostały złożone na środku Kościoła. Honorową wartę przy trumnach zaciągnęli żołnierze z 2 Pułku Zmechanizowanego w Krakowie oraz strażacy z terenu Gminy Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości w osobach: Pan Gerald Eidherr - Konsul Austrii, Przedstawiciele Wojewody Małopolskiego - Pani Joanna Florkiewicz-Kamieniczyk - Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego i Pan Marcin Przewoźniak Pan Tadeusz Nabagło - Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, który reprezentował Samorząd Powiatu Krakowskiego.
Pan Władysław Kusiński -Z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu Krakowskiego, Pan dr Krzysztof Tunia - Kierownik PAN w Igołomi, Przedstawiciele UJ w Krakowie Pan Stefan Nawrot - Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi, Dyrektorzy Szkół: Pani Mieczysława Stawarz - Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach, Pani Beata Sonik - Marchewka - Z-ca Dyrektora GCE w Wawrzeńczycach, Pani Wioletta Klęk - Z-ca Dyrektora GCE w Wawrzeńczycach, Pani Dorota Ryńca-Ropek - Dyrektor GCE w Igołomi, Pan Andrzej Kudła - Z-ca Dyrektora GCE w Igołomi, Pani Danuta Kawka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tropiszowie, Pani Urszula Nagielska-Włusek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobranowicach, Pani Joanna Murek - Dyrektor Centrum Kultury i Promocji wraz z pracownikami. Przedsiębiorcy: Pan Edward Dziurzyński- właściciel Firmy, Pan Leszek Bętkowski, Strażacy: Pan Jan Dzięga - Komendant Gminny OSP, Pan Andrzej Knapik - Prezes OSP, oraz Prezesi wszystkich jednostek OSP, Kombatanci: Pan Klemens Olszewski - Członek Prezydium Związku Kombatantów RP, Pan Tadeusz Kijewski i Pan Mieczysław Migas Przedstawiciele Wojska Polskiego, żołnierze z 2 Pułku Zmechanizowanego w Krakowie, Przedstawiciele Koła Łwieckiego "Sarenka", - z Łowczym Panem Jerzym Pacocha, Pan Andrzej Gurda - Prezes Koła PSL, Pan Konrad Szymacha - Prezes Koła PO, Sołtysi, Przedstawiciele Stowarzyszeń młodzież, pracownicy Urzędu Gminy, mieszkańcy gminy. Na mszę przybyły poczty sztandarowe ze wszystkich Szkół, z jednostek OSP z terenu Gminy, ZBOWiD, Koła Łowieckiego "Sarenka", Koła PSL Ksiądz Proboszcz na początku Mszy Świętej powitał bardzo serdecznie wszystkich zebranych na uroczystości.
W homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej podkreślił jak wielkie znaczenie ma dzisiejsza uroczystość, jakie wielkie znaczenie historyczne ma dla dzisiejszego pokolenia powiedział: "...stoimy nad szczątkami tych, którzy ginęli za naszą wolność, choć wówczas na pewno nie zdawali sobie z tego sprawy, oddawali swoje życie by nasze pokolenie żyło w pokoju, w kraju wolnym ...".
Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz konduktu na Cmentarz Parafialny w Wawrzeńczycach. 33 trumienki ze szczątkami żołnierzy niesione były przez przedstawicieli straży z terenu Gminy. Rytm przemarszu na werblach wystukiwał Pan Piotr Sieja z Wawrzeńczyc. Po dojściu na cmentarz trumienki zostały złożone przy grobie na katafalku przygotowanym przez Pana Sławomira Janeckiego, miejscowego przedsiębiorcę, który również wykonał trumienki na szczątki żołnierzy i zadbał o ich odpowiednią dekorację. Po dokonaniu przez Księdza Proboszcza ceremonii ostatniego pożegnania, głos zabrał Pan Józef Rysak - Wójt Gminy, który podkreślił: "...że wojny przynoszą ogromne straty i śmierć młodych ludzi, którzy giną na polu walki w imię lepszego jutra...". Następnie głos zabrał Konsul Republiki Austrii - Pan Gerard Eidherr, który powiedział, że "... różna była historia, którą nie nam przyszło oceniać, lecz należy złożyć hołd, tym którzy ginęli na frontach minionych wojen...". Pan Konsul podziękował Panu Wójtowi za zorganizowanie tak pięknej uroczystości i należyte pochowanie szczątków bezimiennych żołnierzy na cmentarzu w Wawrzeńczycach. Po czym nastąpiło złożenie trumienek ze szczątkami żołnierzy do grobu przy dźwiękach "Ciszy" rozlegających się z trąbki na której grał Pan Tadeusz Poręba oraz przy dźwiękach werbli wystukiwanych na bębenku przez Pana Piotra Sieję. Kolejnym punktem ceremonii było złożenie kwiatów przez delegacje. Wieniec od Narodu i Państwa Austriackiego złożył Konsul Pan Gerald Eidherr, Kwiaty od Wojewody Małopolskiego złożyła Pani Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk oraz Pan Marcin Przewoźniak, Kwiaty od Samorządu Powiatu Krakowskiego złożył Pan Tadeusz Nabagło - Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego i Pan Władysław Kusiński - Z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu Krakowskiego. W imieniu mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, kwiaty złożył Pan Józef Rysak m- Wójt Gminy, Pan Stefan Nawrot - Przewodniczący Rady Gminy, Pan Henryk Jończyk - Z-ca Wójta Gminy. Z kolei kwiaty złożyli przedstawiciele partii politycznych: od Koła PSL kwiaty złożył Pan Andrzej Gurda - Prezes Koła PSL, Pan Witold Więk i Pan Stanisław Wilkosz. Kwiaty od Koła PO złożyli Pan Konrad Szymacha - Prezes Koła PO, Pani Zuzanna Stawinoga oraz Pan Tadeusz Kwiatek. Następnie kwiaty zostały złożone przez pracowników oświaty: kwiaty od Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach złożyła Pani Mieczysława Stawarz - Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach, Pani Beata Sonik - Marchewka - Z-ca Dyrektora i Pani Wioletta Klęk - Z-ca Dyrektora. Kwiaty od Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi złożyła Pani Dorota Ryńca - Ropek - Dyrektor GCE w Igołomi i Pan Andrzej Kudła - Z-ca Dyrektora. W imieniu Szkoły Podstawowej w Dobranowicach kwiaty złożyła Pani Urszula Nagielska -Włusek - Dyrektor Szkoły i Pani Renata Pomykalska - Nauczyciel. W imieniu Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tropiszowie - kwiaty złożyła Pani Urszula Gałdzińska - Nauczyciel. Kwiaty w imieniu Zarządu Gminnego OSP kwiaty złożył Pan Andrzej Knapik - Prezes Gminnego Zwiazku OSP, Pan Aleksander Jeleń i Pan Tomasz Skalski. Po zakończeniu ceremonii Pan Wójt podziękował wszystkim za uczestnictwo w tym pogrzebie, a przede wszystkim Księdzu Proboszczowi za odprawienie Mszy Świętej i przewodnictwo w ceremonii pogrzebowej, a następnie zaprosił gości do Centrum Kultury i Promocji na prelekcję i wystawę przygotowaną przez Pana dr Krzysztofa Tunię.
Pani Joanna Murek - Dyrektor Centrum Kultury i Promocji powitała wszystkich gości bardzo serdecznie na dalszej części uroczystości i oddała głos Panu Józefowi Rysak - Wójtowi Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Pan Wójt powitał przybyłych gości i równocześnie podziękował wszystkim za uczestnictwo w tej uroczystości. Szczególne podziękowania skierował do Pani Grażyny Kaczor - Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie i przygotowanie całej uroczystości, wyrażając opinię że wszystko zostało przygotowane z należyta starannością. Głos zabrał także Pan Stefan Nawrot - Przewodniczący Rady Gminy, który w swoim wystąpieniu odniósł się do dziejów historii mówiąc"... wojny zabrały wielu młodych ludzi, którzy ginęli na polu walki, po to by nasze pokolenie mogło żyć w wolnym kraju...". Pan Przewodniczący również był wyrazicielem podziękowań dla Pani Grażyny Kaczor za tak profesjonalne przygotowanie tej uroczystości. Z kolei głos zabrała Pani Joanna Florkiewicz - Kamieniarczyk - Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego, która zwracając się do Pana Wójta, podziękowała bardzo serdecznie za przygotowanie i przebieg tej uroczystości mówiąc, że: "... jest to piękna lekcja historii dla młodego pokolenia....". Następnie Pan dr Krzysztof Tunia Kierownik PAN w Igołomi przedstawił prelekcję na temat walk prowadzonych na Naszym terenie podczas I Wojny Światowej, po czym zaprosił zebranych na okolicznościową wystawę, a następnie Pan Wójt zaprosił zebranych na poczęstunek, podczas którego goście mieli możliwość wymiany zdań na temat uroczystości. Uroczystość upłynęła w podniosłej i wzruszającej atmosferze.
Korzystając z okazji bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania, organizacji i uświetnienia tej uroczystości. Grażyna Kaczor


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +