Gmina sprzedaje działki

Prezent na Święta Bożego Narodzenia dla OSP Tropiszów


Podczas uroczystego otwarcia remizy OSP w Tropiszowie 15 września 2013 r. Poseł Ireneusz Raś (honorowy członek OSP Tropiszów) deklarował dozbrojenie jednostki w samochód gaśniczy. Tą wiadomość potwierdził na piśmie wówczas Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów z Krakowa bryg. Sławomir Wojta. Wcześniejsza wizyta druhów i posła u Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. Wiesława Leśniakiewicza w Warszawie dała efekt.
Dzisiaj tj. 24 grudnia 2013 r. słowa Pana Posła Rasia zamieniły się w czyn. Na rozkaz Komendanta Głównego PSP samochód gaśniczy średni RENAULT GBA Rt 2/17, o mocy 151 KW ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przyprowadził do Tropiszowa poseł I. Raś w asyście druhów.
Samochód nie jest nowy (rok produkcji 1998) ale w dobrym stanie technicznym i jeszcze długo będzie służył jednostce OSP. Obecnie jednostka z Tropiszowa jest w posiadaniu trzech samochodów gaśniczych. Druhowie wraz Wójtem Gminy Józefem Rysakiem wyrazili wdzięczność Panu Posłowi za ten piękny prezent na święta B.N. i nie skrywali z tej okazji radości.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +