Gmina sprzedaje działki

W piątek minister MSWiA Jerzy Miller wręczył promesy na łączną kwotę 91,7 mln zł wójtom, burmistrzom i starostom z całego województwa. Wśród nich, także 8 gmin z Powiatu Krakowskiego otrzymało promesy: Sułoszowa=150.000 zł; Kocmyrzów-Luborzyca=100.000 zł; Michałowice=100.000 zł; Mogilany=100.000 zł; Skała=100.000 zł; Skawina=100.000 zł oraz najwięcej Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce=520.000 zł. To już druga promesa w tym roku, którą otrzymaliśmy ma usuwanie skutków powodzi 2010r. Tym razem pieniądze te będą zainwestowane w generalne remonty 5 odcinków dróg, min. w Igołomi, Żydowie, Złotnikach i Tropiszowie. W ramach pierwszej promesy (800.000 zł), którą odebraliśmy w lutym 2011r remontowane będą: 1. most ramowy, betonowy o nawierzchni asfaltowej na potoku Ropotek w Wawrzeńczycach - Zastruże; 2.Remont 4 odcinków dróg gminnych:
-droga w Stregoborzycach od p. Nagacza w górę km 0+000 - 0+760,
-droga w Wawrzeńczycach - Podgaje, droga w Stregoborzycach - Cegielnia km 0+000 - 1+150,
-droga w Tropiszowie - Przedewsie km 0+170 - 1+710,
-droga w Rudnie Górnym od drogi powiatowej w kierunku Rudzienka km 0+000 - 1+460."


Odwiedziło nas już: + Online: +