Gmina sprzedaje działki

Międzynarodowy projekt Przedszkola w Wawrzeńczycach


Na przełomie kwietnia i maja 2012r. miała miejsce ostatnia wizyta robocza nauczycieli Przedszkola w Wawrzeńczycach ze swoimi partnerami z Hiszpanii i Szwecji. Przypomnijmy, że przedszkole realizowało projekt międzynarodowej współpracy w ramach Programu Comenius, który finansuje Komisja Europejska. Projekt dotyczył problematyki ekologicznej, segregacja śmieci, recykling, zagospodarowanie odpadów, itp. Nauczyciele wraz przedszkolakami, przy dużym wsparciu rodziców, realizowali założone w projekcie zadania. Każdy kraj miał szansę dwa razy gościć swoich partnerów z projektu. Ostatnia wizyta odbyła się w Boden (Szwecja), w kraju który był koordynatorem projektu. Podczas tego spotkania miało miejsce podsumowanie dwóch lat współpracy oraz spisanie wszystkich osiągniętych rezultatów projektu. Jak w każdym projekcie, po jego zakończeniu należy rozliczyć się z zakładanych, a zrealizowanych wskaźników. Po spisaniu wszystkich wyników pracy trzech krajów okazało się, że wszystkie założone cel zostały osiągnięte. Teraz należy spisać w języku angielskim raport z realizowanego projektu, który ma wszystkie te wyniki przedstawiać, opisywać i pokazać produkty tej współpracy. Każdy z krajów musi swój raport po uzgodnieniach, wysłać do krajowej Agencjido końca września 2012r. Środki pozyskane na realizację projektu przez wawrzynieckie przedszkole to 80.000,- zł


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +