Gmina sprzedaje działki

Zmiany w Gminnym Polskim Stronnictwie Ludowym


W dniu 22 kwietnia 2012 r. w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach odbył się Gminny Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego.
W Zjeździe Gminnym oprócz delegatów wzięli udział Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, członek Rady Naczelnej PSL kol. Wojciech Kozak i członek Zarządu Powiatowego PSL kol. Marek Thier.
Ustępujący Zarząd Gminny PSL pod kierunkiem dotychczasowej prezes kol. Marii Wójcik uzyskał skwitowanie jednogłośnie, chociaż z wypowiedzi delegatów i gości padło wiele gorzkich słów, uwag i krytyki. Podkreślano słabą skuteczność zarządu w bieżącym funkcjonowaniu. Uznano potrzebę częstszego spotykania się i nawiązania współpracy naszej organizacji z lokalnym stowarzyszeniami: Kołami Gospodyń Wiejskich, jednostkami OSP i młodzieżą. Brak skuteczności w pozyskiwaniu nowych członków.
Delegaci na Zjazd wybrali nowy Zarząd na przyszłą 4-letnią kadencję w składzie:
Prezes: Andrzej Gurda
Wiceprezes: Józef Rysak
Wiceprezes: Stanisław Wilkosz
Sekretarz: Witold Więk
Skarbnik: Władysław Kusiński
Członkowie Zarządu: Maria Wójcik, Wacław Flesiński, Edward Kasprzyk, Jan Dzięga, Bogdan Niemiec


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +