Gmina sprzedaje działki

Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska


mgr inż. Tomasz Buczek
Zadania  (wyciąg z Regulaminu Urzędu Gminy)

- ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami, 
- współdziałanie w zakresie zaraźliwych chorób zwierzęcych,
- prowadzenie spraw związanych z zalesieniem i gospodarką łowiecki 
- nadzór nad rozrodem zwierząt gospodarskich,
- koordynacja obrotu materiału hodowlanego zwierząt,
- opracowywanie analiz i ocen w zakresie prawidłowości rozwoju produkcji rolnej,
- koordynacja produkcji nasiennej,
- współdziałanie ze służbami: Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- realizacja zadań z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, - wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew,
- realizacja zadań własnych i zleconych z ustawy prawo wodne,
- współdziałanie z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie konserwacji melioracji podstawowych i ochrony przeciwpowodziowej,


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +