Gmina sprzedaje działki

W kierunku poprawy stanu dróg powiatowych


X sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce która odbyła się w dniu 5.07.2011r. dotyczyła współpracy władz powiatu krakowskiego z gminą. W sesji udział wziął pan J. Krzyworzeka Starosta Powiatu Krakowskiego pan A. Wójcik członek Zarządu Powiatu Krakowskiego ds. dróg, pan A. Nabagło V-ce przewodniczący Rady Powiatu pan W. Kusiński V-ce przewodniczący Rady Powiatu. X sesję zaszczycili swoją obecnością posłowie Platformy Obywatelskiej poseł Jacek Krupa oraz Jarosław Gowin. Sesja została zwołana z inicjatywy radnych gminy Igołomia-Wawrzeńczyce którzy w obecności pana starosty chcieli przestawić sytuację stan dróg powiatowych na terenie gminy. Radni wyrazili swoje niezadowolenie, dezaprobatę dla działań władz powiatu w sprawie remontu dróg powiatowych, których na terenie gminy jest 5 odcinków o łącznej długości 21km. Radni z miejscowości Tropiszów, Rudno Górne, Dobranowice, Stręgoborzyce, Igołomia zwracali uwagę na fatalny, wręcz tragiczny stan dróg powiatowych. Od wielu lat władze powiatu pomimo wielokrotnych monitów, pism, próśb ze strony samorządu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce nie czynią nic albo bardzo niewiele w kierunku poprawy fatalnego stanu dróg powiatowych.
Radni zwrócili uwagę władz powiatu na specyfikę gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, gmina jest gminą wysoko towarową, warzywa produkowane na terenie gminy zaopatrują rynek krajowy, zagraniczny i rolnicy muszą w godnych warunkach przewieźć swoje towary.
Radni szczególną uwagę w swoich wypowiedziach zwracali na brak właściwych działań zmierzających do tego, aby remonty na drogach powiatowych były trwałe, zarzucono brak odwodnienia dróg, nie odmulanie przydrożnych rowów, nie zbieranie poboczy, nie sprzątanie rowów, koszenie traw dopiero wówczas gdy ich wysokość osiągnie 160cm. Prace jeśli są już wykonywane na drogach powiatowych pozostawiają wiele do życzenia, nadzór nad wykonawcami remontów jest nie zadawalający bądź w ogóle go nie ma. W temacie zimowego utrzymania dróg powiat również wypada nienajlepiej, drogi nie są właściwie odśnieżane a wykonawcy zimowego utrzymania dróg powiatowych w sytuacji gdy powinni dawno realizować odśnieżanie dróg dzwonią z zapytaniem do gminy, czy droga powiatowa to ta która biednie z zachodu na wschód gminy. Niezadowolenie radnych budzi ponadto konieczność współfinansowania zadań należących do powiatu. Pod adresem władz powiatu padły ostre słowa, że współfinansowanie przez gminę remontów dróg powiatowych to nic innego jak "haracz". Ponadto 1% środków przeznaczanych z budżetu powiatu na realizację zadań na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jest to uwłaczające traktowanie nie mające nic wspólnego z wzniosłymi hasłami powiatu o "zrównoważonym rozwoju", "wspieraniu słabszych". W odpowiedzi na ostre słowa krytyki pan J. Krzyworzeka starosta powiatu krakowskiego poinformował, że .."wszystko rozbija się o środki, jeśli mamy środki potrafimy pracować dobrze".. Sytuacja jaka wystąpiła w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce a dotycząca stanu dróg powiatowych nie powstała nagle są to zaniedbania z ponad kilkunastu lat a zeszłoroczna powódź spowodowała znaczne pogorszenie stanu dróg. To co w ubiegłym roku zniszczyła powódź nie jesteśmy w stanie odbudować w przeciągu jednego roku. Na usuwanie szkód powodziowych z roku ubiegłego powiat otrzymał tylko 10% wnioskowanej kwoty. Odnośnie zarzutu dot. niewłaściwego nadzoru nad wykonawcami prac na drogach powiatowych to poczynione zostały zmiany personalne na stanowisku dyrektora powiatowego zarządu dróg i teraz mam nadzieję, że pomimo tego, że będzie biednie prace będą wykonywane rzetelnie i z głową. Odnośnie wody która niszczy drogi i nie tylko to coraz większe powierzchnie są zabudowywane, na terenie gminy 30% powierzchni pokryte jest uprawami pod osłonami w te tereny woda nie wsiąka i począwszy od rolnika, gminy, powiatu nie potrafimy tej wody zagospodarować. Pan Starosta zwrócił się do gminy, rolników o nie zagospodarowywanie pasów ziemi na szerokości 2, 3 metrów od dróg powiatowych. Namuliska, błoto na drogach biorą się nie skądinąd jak stąd, że spływają z okolicznych pól na drogi. Usuwanie namulisk na które dwa lata temu wydatkowana była znaczna kwota w mojej ocenie jest nie celowe ponieważ po kolejnej ulewie stan dogi jest dokładnie taki sam a środki są wydatkowane nie celowo. Pan J. Rysak zaapelował do pana starosty o współpracę w kierunku remontu dróg powiatowych których stan techniczny jest najgorszy -droga Wawrzeńczyce-Proszowice, oraz droga powiatowa w Tropiszowie. Na zakończenie tematu dróg głos zabrali posłowie. Pan J. Krupa stwierdził, że obecnie największym problemem jest brak środków, ale poprawę widziałby w opracowaniu przez powiat przy współudziale gmin planu remontu dróg w poszczególnych gminach powiatu tak aby każda gmina wiedziała jakie remonty dróg powiatowych będą wykonywane na ich terenie w najbliższej kadencji. To pozwoli na zażegnanie konfliktu niezadowolenia społecznego. Pan J. Gowin stwierdził, że nie wiedział, że stan dróg powiatowych jest aż tak zły na terenie gminy i zobowiązał się do wpłynięcia na radnych powiatowych Platformy Obywatelskiej zasiadających w powiecie, aby biorąc udział przy podziale środków gmina Igołomia-Wawrzeńczyce otrzymała środki we właściwej ilości a nie takiej jak dotychczas 1% z budżetu powiatu.

W kolejnych punktach porządku Rada Gminy uzupełniła skład Komisji Rewizyjnej o osobę pana Macieja Minora. Ponadto po raz pierwszy w historii Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Rada Gminy nadała dwa tytuły honorowe "Honorowy Obywatel Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce". Kto został uhonorowany ? Ta informacja zostanie Państwu przekazana podczas IV Małopolskiego Święta Warzyw w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce w dniu 4 września 2011 r. na które już SERDECZNIE ZAPRASZAMY.


Odwiedziło nas już: + Online: +