Gmina sprzedaje działki

Sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


Dnia 28.03.2012 r. odbyła się sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, której głównym tematem była ochrona przeciwpowodziowa gminy. Na sesje przybyli zaproszeni goście Wojciech Kozak - Marszałek w Województwa Małopolskiego oraz Bronisław Borowski - Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Problematykę oraz zły stan budowli, urządzeń melioracji podstawowych na terenie gminy przedstawił Wójt Gminy Józef Rysak, wyjaśniając iż utrzymanie, konserwacja należy do zadań rządowych, które to przekazane zostały samorządowi województwa małopolskiego, który realizuje je za pomocą jednostki "Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych". Przybyli goście przyznali że stan potoków, wałów na terenie naszej gminy pozostawia wiele do życzenia jednakże, stan środków jakie województwo otrzymuje z budżetu państwa jest dalece niewystarczający na pokrycie zapotrzebowania. Województwo boryka się jeszcze z usuwaniem szkód powstałych w wyniku powodzi w 2010 r. jednakże na rok 2012 zostały zaplanowane prace konserwacyjne na terenie naszej gminy: - konserwacja potoku pobiednickiego - konserwacja potoku tropiszowskiegio - dokończenie przebudowy kanału nr 3 - konserwacja kanału nr 2 - konserwacja kanału nr 1 - potok ropotek - konserwacja górnego odcinka Rudnika - wykoszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na całej ich długości. Pozostaje mieć nadzieję, iż prace te zostaną zrealizowane, co pozwoli obniżyć zagrożenie powodziowe w ich sąsiedztwie, i zabezpieczy domy i uprawy na terenie naszej gminy podczas długotrwałych opadów. Marszałek Wojciech Kozak nawiązał także do Rządowego Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły, z którym też władze naszej gminy wiązały nadzieję na poprawę sytuacji powodziowej poprzez przebudowę wałów, budowę zbiornika Szarbia czy tez budowę stopnia wodnego Niepołomice, wyjaśniając iż zapisy tego programu będą realizowane gdy zostaną przekazane stosowne środki, co być może nastąpi dopiero po roku 2014.
Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +