Gmina sprzedaje działki

XL sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


W dniu 29 września 2014 roku w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach odbyła się XL sesja Rady Gminy. Przed przystąpieniem do porządku obrad w imieniu Samorządu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Pan J. Rysak - Wójt Gminy złożył wyrazy uznania i gratulacje za zajęcie II miejsca na III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ranczerskiej "WILKOWYJCE" w kategorii "Gotuję prozdrowotnie - sięgamy po przepisy regionalne" Kołu Gospodyń Wiejskich w Wawrzeńczycach oraz gratulacje i wyrazy uznania dla Pani Zofii Sasnal, Pani Magdaleny Chmielek oraz Pani Moniki Kluch za zajęcie III miejsca na III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ranczerskiej "WILKOWYJCE" w kategorii "Rękodzieło w dzisiejszej modzie - projekty ubrań z inspiracjami sztuki ludowej".
W pierwszym punkcie porządku obrad Rada przyjęła informację z przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. We wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy w okresie wakacyjnym prowadzone były prace mające na celu poprawę bazy dydaktycznej. W kolejnym punkcie Rada zapoznała się z wynikami ze sprawdzianów w klasach VI oraz egzaminu gimnazjalnego uczniów Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach oraz w Igołomi. Wyniku w obu centrach w porównaniu do lat ubiegłych uległy znacznej poprawie z każdego etapu egzaminu o co najmniej jeden, dwa staniny (stopnie). Wyniki jakie osiągnęli uczniowie z egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej, z części matematyczno-przyrodniczej- matematyka oraz z części matematyczno-przyrodniczej- przedmioty przyrodnicze oraz język angielski poziom podstawowy były różne bądź znacznie wyższe niż średni wynik powiatu i województwa. Gratulujemy tak wspaniałych wyników uczniom oraz kadrze nauczycielskiej obu Centrów Edukacyjnych.
W kolejnym punkcie porządku obrad Rada dokonała zmian w budżecie oraz wyraziła zgodę na zaciągnięcie preferencyjnej częściowo umarzalnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Pobiednik Mały i Koźlica. W końcowym punkcie porządku obrad rada wyraziła zgodę za zawarcie porozumienia pomiędzy gminą a powiatem krakowskim na realizację po raz kolejny wspólnego programu pn. Badanie wad postawy uczniów klas pierwszych gimnazjów.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +