Gmina sprzedaje działki

Skarbnik Gminy Igołomia-WawrzeńczyceSkarbnik Gminy
mgr Adam Grudzień


Do zadań skarbnika Gminy należy w szczególności:
1/ kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych dla Gminy,
2/ organizowanie gospodarki finansowej Gminy,
3/ opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
4/ opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji wójtowi i Radzie Gminy,
5/ kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy, 
6/ organizowanie funkcjonowania księgowości finansowej w Gminie.
 


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +