Gmina sprzedaje działki

Spotkanie Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z sołtysami


I kwartalne spotkanie Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z sołtysami odbyło się 2 kwietnia 2014 roku w budynku Urzędu Gminy.

Pan J. Rysak Wójt Gminy zwrócił uwagę na korzystne warunki atmosferyczne życząc, aby przez cały rok aura sprzyjała rolnikom.

W pierwszym punkcie spotkania głos zabrał Pan G. Gruszczk - Strażnik Gminny który poinformował, że od początku roku podjął 109 kontroli wydał 33 mandaty na kwotę 4.430zł. ponadto wystosował 76 pouczeń. Pan G. Gruszczak poinformował, że pomimo dobrze zorganizowanego systemu wywozu nieczystości komunalnych na trenie gminy są osoby które pomimo tego, że uiszczają opłaty za śmieci podrzucają śmieci w odosobnione miejsca na terenie gminy bądź do gmin sąsiednich. Ponadto dość często interwencje podejmowane są w związku z zabrudzeniami dróg, wypuszczaniem ścieków, spalaniem odpadów, niewłaściwym trzymaniem zwierząt. W okresie wiosennym często problemem jest wypalanie traw co jest zabronione i może przerodzić się w zagrożenie ludzi i mienia.

Pan M. Kowalik Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach poinformował, że I kwartał w zakresie bezpieczeństwa nie odbiega od lat ubiegłych. Na terenie gminy funkcjonariusze interweniowali 120 razy, 18 osób ukarano mandatami między innymi za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, za brak dokumentów, za nie właściwe trzymanie zwierząt. Komendant Komisariatu poinformował, że zostali ustaleni sprawcy podpaleń budynków gospodarczych (stodół) w miejscowości Igołomia i Odwiśle. Przeciwko sprawcom sprawa będzie prowadzona w Sądzie ponadto z uwagi na to, że sprawcami są osoby nieletnie odpowiedzialność odszkodowawcza będzie ciążyła na ich opiekunach prawnych.

Komendant Komisariatu podziękował za wparcie finansowe dzięki któremu możliwy będzie zakup samochodu dla funkcjonariuszy KP Słomniki.

W kolejnym punkcie spotkania Pani J. Murek Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach przedstawiła podjęte działania w celu organizacji VII Małopolskiego Święta Warzyw, omówiła zasady konkursu na estetyczną zagrodę i posesję wiejską. Pani J. Murek poinformowała, że zgodnie z losowaniem tegoroczni Liderzy zostaną wybrani przez Radę Sołecką wsi Stręgoborzyce. Gwiazdą tegorocznego święta będzie zespół "Zbóje", dzięki sponsorowi Firmie EDAMAR z Pobiednika Wielkiego imprezę uświetni występ zespołu RAK. Z inicjatywy Wójta Gminy na tegorocznym święcie po raz pierwszy rozstrzygnięty zostanie konkurs na największe, najcięższe warzywo, lub warzywo o największym obwodzie. Po przygotowaniu regulaminu zostanie on przekazany sołtysom i mieszkańcom.

Pan Adam Grudzień przedstawił informację w zakresie zwiększenia środków dla poszczególnych sołectw. Środki przeznaczone dla sołectw mogą być wykorzystane min. na potrzeby utrzymania stref rekreacyjno-sportowych znajdujących się w sołectwach.

W kolejnym punkcie Pan A. Knapik poinformował, o planowanych w roku 2014 remontach dróg. W 2014 r. modernizacje i remonty dróg gminnych realizowane będą głównie z wykorzystaniem środków zewnętrznych w ramach dotacji na usuwanie skutków powodzi i dofinansowania od Marszałka Województwa na drogi rolnicze (dawny Fundusz Ochrony Gruntów). Do końca maja położone zostaną nakładki asfaltowe na drogach:
- w Wawrzeńczycach "Odwiśle - Zastruże", długość 1 880 mb
- w Odwiślu, od Bujaka do wału wiślanego, długość 860 mb
- w Tropiszowie "ROLPAK" koło sklepu i ogrodu działkowego, długość 550 mb
Koszt wykonania tych dróg: 613 599 zł. (80% dofinansowania z Ministerstwa Administracji).
W ramach dofinansowania (50%) od Marszałka Województwa powinny być wykonane remonty dróg rolniczych (dojazdy do pól), nawierzchnia tłuczniowa:
- Wawrzeńczyce "Kolonia", dług. 680 mb
- Dobranowice "Nowowawrzeńczyce", dług. 610 mb
- Stręgoborzyce "od P. Godzickiego", dług. 530 mb
- Wawrzeńczyce "od P. Siciarza w kierunku północnym", dług. 510 mb
Na bieżąco są i będą realizowane prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. odtwarzanie rowów przy drogach, zbieranie poboczy, koszenie poboczy. Do świąt Wielkanocy powinny zostać uzupełnione ubytki ("dziury") na drogach o nawierzchni asfaltowej.

W końcowym punkcie spotkania zaakceptowany został przez sołtysów projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc na trenie gminy w których wprowadzony zostanie zakaz spożywania napojów alkoholowych są to między innymi: place zabaw, parkingi przy szkołach kościołach, przystanki.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +