Gmina sprzedaje działki

IV spotkanie sołtysów


W dniu 1 października 2014 roku w budynku CKiP w Igołomi-Wawrzeńczycach odbyło się IV spotkanie sołtysów z Panem J. Rysakiem Wójtem Gminy oraz Panem S. Nawrotem Przewodniczącym Rady Gminy. Było to spotkanie podsumowujące minione cztery lata współpracy w kadencji 2010-2014.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Pan J. Rysak oraz Pan S. Nawrot zwrócili uwagę na ważną rolę jaką w swoich miejscowościach pełnią sołtysi. W swojej wypowiedzi Pan J. Rysak oraz Pan S. Nawrot złożyli sołtysom podziękowania za współpracę, zaangażowanie, pomoc w sytuacjach kryzysowych (podtopienie, powódź) oraz prace na rzecz społeczności gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Podsumowują kadencję 2010-2014 Pan J. Rysak Wójt Gminy omówił ważniejsze zrealizowane zadania: (plik pdf)Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +