Gmina sprzedaje działki

Spotkanie z sołtysami

Kolejne cokwartalne spotkanie z sołtysami było poświęcone czterem głównym tematom.
1. Bezpieczeństwo mieszkańców
2. Podsumowanie IV Małopolskiego Święta Warzyw
3. Fundusz sołecki
4. Ubezpieczenie rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków
W pierwszym punkcie udział wziął Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach. Według sprawozdania Policji tylko 1/10 wszystkich interwencji była w ostatnim czasie prowadzona na terenie naszej gminy. Spadła liczba wypadków na drogach i liczba ofiar tych wypadków. Zmalała liczba włamań i kradzieży. Jednak należy być nadal czujnym i w związku z tym policjanci apelują o zgłaszanie obcych i podejrzanych aut, zgłaszanie wszystkich aktów wandalizmu, itp.

Komendant Marek Kowalik zwrócił także uwagę na fakt, że w ostatnim okresie wiele razy karano mandatem pijących alkohol w miejscu publicznym. Podkreślił, że takie akcje będą kontynuowane i to może nawet w wielu miejscach jednocześnie. Zwrócono także uwagę na poruszanie się autami przez osoby nie posiadające prawo jazdy czy przebywanie poza domem po godz. 24.00 przez osoby nieletnie. Takie sytuacje także będą szczególnie tępione, a Policja planuje w takiej sytuacji kierowanie spraw do sądu.

W ramach sprawozdania z IV Małopolskiego Święta Warzyw z-ca wójta Pan Henryk Jończyk przedstawił krótką prezentację z przygotowań, przebiegu święta oraz z głównym liczbami obrazującymi święto. Szacuje się, że w ciągu całego dnia imprezy przez teren lotniska przewinęło się kilka tysięcy ludzi.Wystawiało się i promowało się kilkadziesiąt podmiotów z różnych branż, nie tylko ogrodniczej. Na koncercie Zespołu Łzy było ponad 2 tysiące uczestników. W pewnym momencie brakło nawet miejsc parkingowych, których było przygotowanych kilkaset. Podziękowania za piękne kosze i udział usłyszeli sołtysi 14 sołectw bo aż tyle koszy warzyw przygotowali. Kosze te odebrali z ich rąk honorowi i szczególni goście, którzy przybyli na święto, m.in.: wiceminister gospodarki, wiceminister rolnictwa, marszałek Wojciech Kozak, wojewoda Stanisław Kracik, poseł Jarosław Gowin, poseł Katarzyna Matusik-Lipiec.

Sołtysi negatywnie zaopiniowali tworzenie Funduszu Sołeckiego według zasad ustawy i pozytywnie ocenili obecnie obowiązujący Fundusz Sołecki, z jedną zmianą polegającą na zwiększenie jego środków o 20% czyli do kwoty 60.000 zł na rok. Przypomnijmy, że każde sołectwo otrzymuje na pilne bieżące potrzeby wyliczoną kwotę odpowiednią do liczby mieszkańców danego sołectwa. Na dziś są to kwoty od 1000 zł do prawie 8000 zł.
W ostatnim punkcie spotkania sołtysi wysłuchali informacji brokera finansowego Open Finance nt. możliwości ubezpieczeń rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także o sposobach inwestowania środków finansowych.


Odwiedziło nas już: + Online: +