Gmina sprzedaje działki

OSP Tropiszów otrzymała torbę ratowniczą R1

Aktywność jednostki OSP Tropiszów spowodowała, że złożony jakiś czas temu wniosek do KRUS w Krakowie został dziś zrealizowany.
Druhowie otrzymali torbę R1,która będzie bardzo pomocnym narzędziem podczas akcji ratowniczych na drodze krajowej nr 79. Zagrożenie na naszej drodze jest coraz większe, coraz więcej mamy wypadków z ofiarami w ludziach, choćby przypomnieć ostatni wypadek na "Brzostku". Torbę przekazał Pani dyrektor krakowskiego Oddziału KRUS w asyście Włodzimierza Okrajka, dyr. Regionalnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Pana marszałka Wojciecha Kozaka. Pan Wojciech Kozak bardzo gorąco dziękował druhom ochotnikom i Wójtowi Józefowi Rysakowi za tak ogromne zaangażowanie podczas powodzi 2010, która doprowadziła do obrony wałów wiślanych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce i uratowania wielu domostw przed zalaniem. Natomiast druhowie OSP Tropiszów dziękując za otrzymany sprzęt zapewnili, że będą właściwie i z pożytkiem dla ratowania życia i mienia ludzi używać. Przypomnijmy, że Pan marszałek Wojciech Kozak miesiąc temu przekazał druhom wysoko wydajną pompę Honda (wydajność 200 m3 na godzinę).


Odwiedziło nas już: + Online: +