Gmina sprzedaje działki

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


mgr Grażyna Kaczor
Zadania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego (wyciąg z Regulaminu Urzędu Gminy)

- realizacja ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- realizacja ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego, 
- wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
- prowadzenie spraw związanych z kulturą, kulturą fizyczną i bibliotekami, 
- ochrona informacji niejawnych,
- sprawowanie zastępstwa we wszystkich sprawach na stanowisku d.s. ewidencji ludności.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +