Gmina sprzedaje działki

Spotkanie opłatkowe strażaków woj. małopolskiego


W szkole aspirantów PSP w Krakowie odbyło się już III wojewódzkie spotkanie opłatkowe strażaków ochotników i zawodowych. Na spotkanie przybyło ok. 500 druhów i druhen z całego województwa, a z naszej gminy delegacje strażackie z Igołomi i Tropiszowa. W spotkaniu wzięli udział także: biskup - Jan Szkodoń; wicepremier Waldemar Pawlak; wojewoda - Jerzy Miler; wicewojewoda - Andrzej Harężlak; marszałek - Wojciech Kozak; komendant wojewódzki PSP - Andrzej Mróz; Prezes ZOSP - Edward Siarka i wielu innych znamienitych gości. Wśród nich byli także wójtowie i burmistrzowie. Biskup Jan Szkodoń poświęcił opłatek i wigilijny poczęstunek, który był przygotowany dla przybyłych gości. Po części oficjalnej, jak każe tradycja nasza, wszyscy składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem. Zastępca wójta, Henryk Jończyk w asyście druhów OSP z Igołomi i Tropiszowa złożył świąteczne życzenia i połamał się opłatkiem z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem, wojewodą Jerzym Milerem oraz wicewojewodą Andrzejem Harężlakiem. Spotkanie, które miało miejsce na sali gimnastycznej Szkoły Aspirantów uświetniał chór, który wykonał 4 przepiękne staropolskie kolędy.


Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +