Gmina sprzedaje działki

Pamięć nie umiera nigdy- wspomnienie o Juliuszu Mikołajczyku


Dnia 26 września 2013 roku zmarł wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Igołomi - Juliusz Mikołajczyk. Urodził się 7 kwietnia 1940 roku w Łącku. Był najstarszy z sześciorga rodzeństwa. Matka Franciszka z Maurerów opiekowała się dziećmi, ojciec Jan Mikołajczyk był naczelnikiem Urzędu Pocztowego w Łącku. Juliusz uczęszczał do szkoły podstawowej w Łącku, którą ukończył w 1954 roku.
Po szkole podstawowej podjął naukę w Liceum Pedagogicznym w Starym Sączu, a po roku podjął decyzję o przeniesieniu do Liceum Pedagogicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej. Po maturze rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Igołomi - 1 września 1961 roku. Po roku pracy został powołany do wojska. Służbę wojskową odbywał w czasie od 25.04.1962 do 15.04.1964 roku, na początku w Mrągowie a następnie w jednostce wojsk łączności w Warszawie. Pełnił funkcję radiotelegrafisty. Po wojsku wrócił do pracy w szkole w Igołomi.
W 1965 roku skierowano go na kurs dla kadry kierowniczej w Zakopanem a 1 września 1967 roku powierzono funkcję kierownika szkoły podstawowej.
W roku 1968 zawarł związek małżeński. W trakcie pracy dbał o modernizację szkoły, gdyż w początkowych latach warunki były bardzo trudne. W latach siedemdziesiątych do szkoły uczęszczało około 350 uczniów, klasy były podwójne, liczące po 30 uczniów. Grono pedagogiczne liczyło 14 osób. Nauka odbywała się na dwie zmiany. W 1966 roku szkoła była już ośmioklasowa. W trosce o poprawę warunków nauki i pracy na przestrzeni kilku lat w szkole przebudowano stare i wybudowano nowe piece, urządzono nowe toalety, ogrodzono teren szkoły, budynek został otynkowany, wprowadzono wodę, z czasem założono centralne ogrzewanie na gaz.
Z inicjatywy dyrektora, nauczycieli i rady rodziców w 1970 roku nadano szkole imię Bohaterów Powstania Styczniowego. Przez cały okres pracy dyrektor dbał o przyjazną, rodzinną atmosferę pracy, o odpowiedni dobór nauczycieli specjalistów. Motywował do solidnej nauki i pracy zarówno uczniów, jaki i nauczycieli.
Absolwenci szkoły kontynuowali naukę w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach zawodowych odnosząc sukcesy w wielu dziedzinach.
Przez wszystkie lata pracy dyrektor czynił starania o wybudowanie nowego budynku szkoły i dzięki jego determinacji, zaangażowaniu i dobrej współpracy z Gminną Radą Narodową oraz z rodzicami uczniów, podjęto decyzję o lokalizacji nowej szkoły, którą oddano do użytku w 1998 roku.
Przez wszystkie lata pracy zawodowej dyrektor udzielał się również społecznie. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Gminnej Rady. W tym czasie założono gaz na terenie gminy, budowano i modernizowano drogi. Dyrektor organizował kursy samochodowe dla uczniów zasadniczej szkoły rolniczej.
Po przejściu na emeryturę w czerwcu 2002 roku zajął się rodzinnym domem i ogrodem w Łącku i tam spędzał letnie miesiące w gronie najbliższych, zwłaszcza wnuków.
Zaangażowanie dyrektora Juliusza Mikołajczyka w pracę na rzecz Szkoły w Igołomi oraz na rzecz środowiska lokalnego na zawsze pozostanie w pamięci nauczycieli, uczniów i rodziców.


Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +