Gmina sprzedaje działki

Zastępca Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


mgr inż. Henryk Jończyk
Zastępca Wójta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 09.00 - 15.00, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu w sekretariacie urzędu.


Kilka słów o sobie:

Jestem mieszkańcem Hebdowa (Gmina Nowe Brzesko). Żona Renata nauczycielka z 30-letnim stażem, obecnie pracuje w Gimnazjum w Nowym Brzesku. W 1990 roku po ukończeniu studiów na Akademi Rolniczej w Krakowie podjąłem pracę w Szkole Podstawowej w Dobranowicach. Od 1999 r. pełniłem funkcję dyrektora tej szkoły, później, do 31 grudnia 2006 r., dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach. Praca z dziećmi zawsze była dla mnie pasją i wyzwaniem. Miałem przyjemność i satysfakcję wpływać na wychowanie kilku pokoleń mieszkańców naszej gminy. W 1997 roku przeszedłem oficerskie przeszkolenie wojskowe na Wyższej Szkole Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu. Obecnie jestem rezerwistą w stopniu podporucznika. Życie człowieka to podejmowanie wyzwań i ciągła nauka, i to nie tylko w przenośni. Od ukończenia studiów ukończyłem wiele szkoleń, warsztatów, kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych z: informatyki (1999r.), zarządzania oświatą (2001r.), chemii (2005r.), pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (2007 r.).
Od 1 stycznia 2007r. podjąłem obowiązki zastępcy Wójta Gminy.

Zadania zastępcy wójta:
1. Zastępowanie Wójta Gminy w czasie jego nieobecności,
2. Sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji gminnych,
3. Sprawowanie nadzoru nad remontami realizowanymi w gminie,
4. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem placówek oświatowych:
- analiza kosztów utrzymania poszczególnych placówek oświatowych
5. Udzielanie pomocy w opracowaniu wniosków i projektów dla nowych
inwestycji celem pozyskiwania środków pomocowych,
6. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewody
Małopolskiego oraz Starostwa Powiatowego w -ramach zadań
inwestycyjnych i pozyskiwania środków z zewnątrz,
7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +