Gmina sprzedaje działki

Zebrania z mieszkańcami 2013


Jak co roku Józef Rysak, Wójt Gminy organizuje spotkania z mieszkańcami we wszystkich miejscowościach. Między 7, a 11 stycznia odbyły się już spotkania w Dobranowicach, Tropiszowie, Igołomi, Wawrzeńczycach i Koźlicy. Jak co roku, Wójt przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań roku poprzedniego (2012r) oraz planowane działania w roku 2013. Do najważniejszych zadań w 2012 r. można zaliczyć budowę wodociągu w Złotnikach i Wawrzeńczycach, remonty generalne dróg wykonane w całej gminie na łącznej długości 12 km, budowę remizy OSP w Tropiszowie, generalny remont domu ludowego w Zofipolu oraz budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Złotnikach wraz z parkingami i chodnikiem. Więcej informacji w załączniku.
Natomiast w roku 2013 do najważniejszych zadań można zaliczyć: budowę 6-iu stref rekreacyjno-sportowych w gminie (Pobiednik Mały, Koźlica, Tropiszów, Rudno Górne, Dobranowice, Złotniki-dokończenie), dokończenie budowy wodociągu w Złotnikach i Wawrzeńczycach, dokończenie budowy remizy OSP w Tropiszowie, remonty dróg gminnych na kolejnych odcinkach oraz wprowadzenie nowej gospodarki odpadami na terenie całej gminy. To ostatnie zadanie, na każdym zebraniu jest osobno omawiane i przedstawiane przez zastępcę Wójta. Temat ten wywołuje wiele emocji oraz pytań mieszkańców. Nic dziwnego, gdyż ustawa, którą sejm RP uchwalił jeszcze w 2011 jest jednym wielkim BUBLEM! Ustawa ta nakłada na każdą gminę w Polsce obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami od 1 lipca 2013. Od tego momentu śmieci od mieszkańców będzie odbierać firma wyłoniona w przetargu. Ustawa nakłada na mieszkańców OBOWIĄZEK segregowania odpadów na co najmniej 6 grup: papier i tektura, szkło, plastiki, metal, opakowania wielomateriałowe oraz odpady biodegradowalne (resztki roślinne, odpady kuchenne). Pozostałe śmieci, jako zmieszane będą trafiać na wysypisko śmieci. Zasada w nowym systemie jest prosta, im więcej mieszkańcy wysegregują odpadów to mniej będzie trafiać na wysypisko i niższa będzie wówczas opłata za śmieci, która obowiązywać będzie od 1 lipca 2013. Do tego czasu, do naszych mieszkańców przyjdą pracownicy Urzędu Gminy i pomogą wypełnić stosowne deklaracje oraz będzie wyłoniony wykonawca usług, który zaoferuje najniższą cenę. Więcej informacji o nowym systemie przekażemy w następnej IGWIE oraz na naszej stronie. W spotkaniach z mieszkańcami uczestniczą także przedstawiciele Policji z Komisariatu Policji w Słomnikach, przedstawiając ilość zdarzeń w 2012 oraz podsumowując bezpieczeństwo na naszym terenie. Natomiast Pan Stefan Nawrot, przewodniczący Rady Gminy, przedstawia przebieg oraz tematykę prac Rady za 2012r. Na wszystkich spotkaniach poruszany jest także temat opróżniania szamb oraz utylizacji azbestu. Od 2013 r. gmina będzie usuwać azbest (i zdejmować z dachu) w ramach środków finansowych, które otrzymała z Funduszu Szwajcarskiego.
We wszystkich miejscowościach (jak dotychczas) mieszkańcy podjęli uchwałę o utworzeniu spośród mieszkańców spółki wodnej, która ma zająć się problematyką rowów i czystością i drożnością. W pierwszej kolejności do spółki delegowani zostali sołtysi, a w późniejszym czasie będą zapraszani chętni mieszkańcy gminy. Warunkiem utworzenia spółki jest podjęcie uchwały przez wszystkie sołectwa w gminie


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +