Gmina sprzedaje działki

Zebrania sołeckie 2014


Jak co roku, w dniach między 14.01.2014 a 3.02.2014 miały miejsce doroczne spotkania wójta gminy z mieszkańcami wszystkich sołectw. Tematyka spotkań:
1. Bezpieczeństwo mieszkańców (udział policjanta z Komisariatu Policji w Słomnikach)
2. Realizacja zadań określonych w budżecie gminy w 2013r.
3. Co zaplanowano w budżecie gminy w 2014r.?
4. Jak funkcjonuje system gospodarki odpadami stałymi na terenie gminy po zmianach od 1.07.2013
5. Usuwanie azbestu z terenu gminy w 2014 roku w ramach funduszy szwajcarskich
6. Pytania, dyskusja i wnioski zebranych
W temacie bezpieczeństwa krótkie podsumowanie ze zdarzeń, wypadków i przestępstw mających miejsce na terenie gminy przedstawiali na zebraniach dzielnicowi Jacek Zgoda i Mariusz Włodarczyk. Często w spotkaniach z mieszkańcami uczestniczył Komendant Komisariatu w Słomnikach Pan Marek Kowalik lub jego zastępca M. Gurda. Podsumowując wszystkie zdarzenia mające miejsce na naszym terenie, w porównaniu z gminą Kocmyrzów-Luborzyca czy z całym Powiatem Krakowskim, w naszej gminie jest bezpiecznie, a liczba przestępstw niewielka, takie wnioski padały z ust przedstawicieli Policji.
W drugim punkcie spotkania Wójt Gminy Józef Rysak przedstawił szczegółowo zakres zadań zrealizowanych w 2013 roku, na terenie gminy, a także w każdej miejscowości. Przypomnijmy, że największe inwestycje 2013 roku to: budowa wodociągów w miejscowościach Złotniki i Wawrzeńczyce, budowa sześciu stref rekreacyjno-sportowych (Pobiednik M., Koźlica, Tropiszów, Złotniki, Rudno G., Dobranowice), budowa Centrum Aktywności Wsi Tropiszów z remizą dla OSP i wiele pomniejszych zadań.
W kolejnym punkcie, Wójt Józef Rysak, przedstawił plany na rok 2014. Także w tym roku głównym zadaniem prowadzonym przez gminę będzie wodociągowanie (budowa zbiorników do gromadzenia i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej). Planowane są do termomodernizacji kolejne budynki z Pobiednika Małego, Koźlicy. Wykonany będzie generalny remont budynku społecznego w Rudnie Górnym (remiza OSP). Planowana jest rozbudowa garażu dla OSP w Stręgoborzycach. Planowane są do wybudowania dwa place zabaw w Koźlicy i Dobranowicach oraz boisko i parking przy dawnej szkole w Stręgoborzycach. Przygotowując gminę do kolejnego okresu podziału środków unijnych na lata 2014-2020 gmina rozpocznie prace projektowe dotyczące kanalizacji gminy. Na pierwsze zadanie projektowe pójdą miejscowości: Tropiszów, Pobiednik Mały i Wielki.
W tematach dotyczących gospodarowania odpadami na terenie gminy sprawozdanie przedstawił zastępca wójta, Henryk Jończyk, a w temacie usuwania azbestu Pan Tomasz Buczek.Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +