Gmina sprzedaje działki

Otwarcie Domu Kultury w Zofipolu


9 listopada 2012 r. w miejscowości Zofipole odbyło się uroczyste otwarcie obiektu dla społeczności lokalnej pod nazwą Dom Kultury w Zofipolu.

Uroczystość miała wymiar lokalny. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele policji: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji pan Paweł Dzierżak, Naczelnik Wydziału Inspekcji Transportu Drogowego p. Piotr Marzec, Kierownik ds. Marketingu Oddziału Agencji Mienia Wojskowego pan Przemysław Wierzba, Komendant Powiatowej Policji pan Dariusz Pocięgiel, Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach pan Marek Kowalik, wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak, przedstawiciele Rady Gminy na czele z Przewodniczącym Stefanem Nawrotem, Rada Sołecka i KGW z Zofipola, przedstawiciel Firmy Budowlanej Mariana Sikory z Nowego Targu - wykonawca zadania, inspektor nadzoru Włodzimierz Kozera, Przewodniczący Koła Platformy Obywatelskiej Konrad Szymacha, Prezes Zarządu Gminnego PSL Andrzej Gurda, przedsiębiorca lokalny Tadeusz Kwiatek. Wieś Zofipole, jako nieliczna w gminie nie posiadała do dyspozycji obiektu użyteczności publicznej.

Dzięki aktywności i zapobiegliwości mieszkańców, szczególnie radnego poprzedniej kadencji pana Witolda Więka, sołtysa wsi Zofipole Krzysztofa Szczęsnego, Prezesa OSP Igołomi - Zofipole pana Aleksandra Jelenia, przedstawicielek KGW i wójta gminy Józefa Rysaka plany, marzenia zrealizowały się. Z końcem 2009 roku gmina nabyła ten obiekt wraz z działką od Agencji Mienia Wojskowego. Obiekt nie był w najlepszym stanie technicznym i wymagał kapitalnego remontu. Dzięki pozyskaniu środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budynek został kompleksowo zmodernizowany. Całkowity koszt remontu to ponad 382 000 zł., dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 147 000 zł. Wykonawcą prac remontowych na obiekcie była firma pana Mariana Sikory z Nowego Targu a nadzór inwestorski prowadził pan Włodzimierz Kozera. Osoby, które przyczyniły się do realizacji tego zadania to: zastępca wójta Henryk Jończyk, który od samego początku zabiegał o pozyskanie środków na te inwestycję i prowadził bieżącą koordynację w czasie jego realizacji, kierownik referatu budownictwa Andrzej Knapik. W trakcie uroczystości padało wiele ciepłych słów pod adresem wszystkich tych osób, które doprowadziły do efektu finalnego. Po przecięciu symbolicznej wstęgi przez pana wójta Józefa Rysaka, Przewodniczącego Rady Gminy Stefana Nawrota, sołtysa wsi Zofipole Krzysztofa Szczęsnego zaproszeni goście udali się do zwiedzania obiektu na zewnątrz a także jego wnętrz. Mamy nadzieję, ze gospodarze budynku Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich będą przyczyniać się do integracji społeczności lokalnej, a inspiracje twórcze i pozytywne działania pozwolą na urozmaicenie codziennego życia mieszkańców wsi Zofipole. Pomieszczenia na parterze budynku zostały przewidziane dla policji, aby była bliżej mieszkańców i czuwała nad ich bezpieczeństwem.
Przed budynkiem powstał plac zabaw dla dzieci.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +