Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

 Piękny Jubileusz !!!

W dniu 23 sierpnia 2008 r. Pani Zofia Trętko z Odwiśla obchodziła 102 rocznicę urodzin. Pani Zofia jest najstarszą mieszkanką naszej Gminy. W związku z tak piękną rocznicą urodzin w dniu 22 sierpnia br. Panią Zofię Trętko odwiedził Pan Józef Rysak – Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Pan Stefan Nawrot – Przewodniczący Rady Gminy, Pan Henryk Jończyk – Z-ca Wójta Gminy, Pani Grażyna Kaczor – Z-ca Kierownika USC, a tak e Pani Danuta Jordan – Sołtys Wsi Odwiśle. Pan Józef Rysak – Wójt Gminy życzył Szanownej Jubilatce długich lat życia w zdrowiu i szczęściu spędzonych w otoczeniu bliskich osób i przekazał jubilatce list gratulacyjny oraz piękny prezent. Kosz kwiatów wraz z życzeniami wręczył Jubilatce Pan Stefan Nawrot – Przewodniczący Rady Gminy.
Pani Zofia Trętko urodziła się na początku ubiegłego wieku w roku 1906 w Złotnikach w rodzinie Państwa Jana i Bronisławy Miklas. Pani Zofia bardzo wcześnie została sierotą. Mając 6 lat zmarła jej mama, a w wieku 13 lat ojciec. Lata dzieciństwa spędziła we dworze, pasąc krowy. Pani Zofia mając 20 lat wyszła za mąż za Antoniego Trętko z Odwiśla i tu wraz z mężem zamieszkała. Przez całe życie pracowała w gospodarstwie rolnym. Pani Zofia urodziła trzy córki, doczekała się 8 wnucząt i 19 prawnuków oraz 14 praprawnuków. Obecnie Pani Zofia mieszka w domu ze swoja córką Krystyną Adamczyk jej mężem Leszkiem oraz ich synem Stanisławem z żoną Lucyną i ich trójką dzieci Magdaleną, Piotrem i najmłodszym Pawełkiem, który ma półtora roku. Dom Pani Zofii tworzy rodzina wielopokoleniowa, która otacza Panią Zofię szacunkiem i miłością.
Życzymy Pani Zofii zdrowia i doczekania kolejnych jubileuszy.
 


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007_2008

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć