Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

Święto Odzyskania Niepodległości.
Uroczystą mszę świętą za ojczyznę w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach odprawił ks. dziekan Feliks Formas. We mszy świętej liczny udział wzięli mieszkańcy, poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki oraz Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Polski w Wawrzeńczycach, przedstawicieli ZBOWID, Koło Łowieckie "Sarenka" oraz przedstawiciele władz samorządowych. Ksiądz proboszcz wielokrotnie nawiązał do słów kardynała tysiąclecia. Cytował jakże ważne obecnie i w przeszłości słowa pieśni religijnej. Kiedyś śpiewano ją tak: "...ojczyznę wolną racz nam dać Panie! Dziś śpiewamy ją ze słowami: "...ojczyznę wolną pobłogosław Panie". Zwrócił także uwagę na fakt, iż w wolnej ojczyźnie, w demokracji, to nie znaczy, że wolno wszystko, co się komu podoba. Tak pojmowana wolność i demokracja, jest błędna i wyrządza wiele krzywdy.
Po mszy świętej poczty sztandarowe, przedstawiciele szkoły i władz gminy udali się tradycyjnie pod pomnik aby złożyć hołd tym co walczyli za wolność tej naszej "małej ojczyzny". Pod pomnikiem złożono kwiaty, a uczniowie zapalili znicz. Pamięć bohaterów, którzy poświęcili swoje życie za nas uczczono minutą ciszy.

 
 

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć