Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek
XII sesja Rady Gminy
 
Na ostatniej sesji radni gościli Starostę Krakowskiego Józefa Krzyworzekę. FATALNY stan dróg powiatowych (szczególnie Żydów-Wawrzeńczyce), utworzenie punktu filialnego Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy i uregulowanie gospodarki odwodnieniowej przy drogach powiatowych to główne tematy, które były przybliżone staroście krakowskiemu. Starosta oznajmił iż zarząd powiatu rozpatrzy wniosek gminy. Ze względu na dużą odległość do Węgrzc, gdzie sprawy związane z komunikacją załatwiają mieszkańcy tej gminy, taki punkt powinien powstać na miejscu - powiedział nam starosta, który też deklarował większe środki w przyszłym roku na inwestycje melioracyjne przy drogach powiatowych. Władze powiatu złożyły wniosek do Wojewody Małopolskiego o utworzenie w Zabierzowie oraz Wawrzeńczycach Punktów Ratownictwa Medycznego, zgłaszając wojewodzie problem bezpieczeństwa mieszkańców i podróżnych na drodze krajowej nr 79.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć