Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

XV sesja Rady Gminy

28 grudnia 2007 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy miała miejsce ostatnia sesja Rady Gminy w 2007 roku, a piętnasta od początku kadencji. W sesji wzięli udział wszyscy radni oraz kilku sołtysów (między innymi z Wygnanowa, Zofipola, Złotnik, Wawrzeńczyc, Dobranowic, Żydowa, Igołomi, Pobiednika Małego). Głównym i jak co roku wywołującym dużo emocji punktem było uchwalenie maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy. Koncesje na usuwanie nieczystości z terenu naszej gminy posiadają 3 firmy, natomiast 2 z nich świadczą ww. usługi, tj. KOMBUD z Proszowic oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania z Krakowa. Radni i sołtysi jak co roku podważali wysokość opłat jakie muszą uiszczać mieszkańcy, tym bardziej, że od 1 stycznia 2008 te stawki znacznie wzrastają, a spowodowane jest to głównie zwiększeniem opłat za składowanie śmieci na wysypiskach z 15,00 zł do 75,00 zł za tonę.
Uchwalone maksymalne stawki w 2008 roku na terenie naszej gminy wynoszą:
4,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, nie więcej niż 16,00 zł od całej nieruchomości;
14,00 zł za 1m³ nieczystości płynnych;
Opłaty zaproponowane od nowego roku przez KOMBUD są następujące:
Przy 1-2 osobach w domu (2 worki śmieci) – 6,00 zł miesięcznie (18,00 zł/kwartał)
Przy 3 i więcej osób w domu (4 worki śmieci) – 12,00 zł miesięcznie (36,00 zł/kwartał)

Natomiast odpady segregowane (np. plastik, papier, szkło) są odbierane nieodpłatnie.
Kolorowe worki na smieci segregowane można odbierać u sołtysów wsi oraz w Proszowicach, w siedzibie firmy KOMBUD. Można stosować własne worki na śmieci segregowane ale wówczas mają być opatrzone specjalną naklejką (do odbioru j.w.)
Maksymalne stawki, które uchwalili radni mają chronić mieszkańców przed podwyżką opłat wyżej opisanych w ciągu roku.

Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

IGWA

2007

Nasze działania

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Leader +
Sala gimnastyczna

Galeria zdjęć