Gmina
Charakterystyka
Gospodarka
Historia i zabytki
Ekologia
Podział administracyjny
Strategia Gminy
Mapa Gminy

Urząd Gminy

Rada Gminy
Urząd
GOPS
Herb, Flaga, Pieczęć
Gmina partnerska

Oświata

Szkoły
Biblioteki

Kultura i sport

Święto Warzyw
Centrum Kultury
i Promocji

Kluby sportowe
Aeroklub Krakowski
KGW
Koło łowieckie
Pasterze z Koźlicy
Orkiestra dęta
Imprezy lokalne

OSP

Wykaz jednostek

LOK

Liga Obrony Kraju

We wtorek w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach miało miejsce spotkanie posła do Sejmu RP Jarosława Gowina oraz marszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka z mieszkańcami gminy. Na spotkanie przybyło ok 100 mieszkańców, którzy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wystąpień gości. Mieszkańcy nasi pytali posła Jarosława Gowina o to co dalej z KRUS, czy zadłużenie Polski jest groźne oraz jak rząd może pomóc gminom w sytuacji kryzysowej?  Niektórych interesowała także tzw. "afera hazardowa'" i jej konsekwencje dla budżetu kraju. Mieszkańcy Wawrzeńczyc podziękowali posłowi Gowinowi za pomoc w pozyskaniu środków finansowych na budowę chodnika. Jak już wcześniej pisaliśmy, Pan Jarosław Gowin, na prośbę Pana Józefa Rysaka, wstawił się w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o dodatkowe środki finansowe dla naszej Gminy! Pan Wojciech Kozak, który już kilkakrotnie odwiedził naszą gminę zna wszystkie jej bolączki i problemy, podkreślił w swoim wystąpieniu, że dopiero za tej kadencji nasza gmina zaczęła aktywnie aplikować o środki unijne i rozpoczęła wiele BARDZO ważnych inwestycji. Podkreślił, że w przyszłym roku będą kolejne środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i jeśli tak dalej będzie w tej gminie to zakończenie wodociągowania w najbliższym czasie jest realne! Deklaracja marszałka o pomocy Wójtowi Rysakowi w zdobyciu środków na wodociągowanie Wawrzeńczyc bardzo ucieszyła mieszkańców i wywołała duży aplauz! Marszałek Kozak zdeklarował Wójtowi Rysakowi, że jeszcze zimą dojdzie do spotkania z dyrektorem Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie konserwacji kanałów odprowadzających wodę do pompowni.


Ośrodki zdrowia

Igołomia
Wawrzeńczyce
Apteki

Policja

Informacje

GCI

Informacje
Instytucje i podmioty gospodarcze

Wykaz instytucji

Nasze inwestycje

Wodociąg
Stadion Wiarusy
Dom Ludowy
w Wawrzeńczycach
Chodniki
Leader +
Sale gimnastyczne
     Wawrzeńczyce
      Igołomia

Galeria zdjęć